• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Turvallisuus


  Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

  17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka
  Kokoomus turvapaikkapolitiikka

  Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

  11.12.2019 Turvallisuus

  Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

  04.12.2019 EU Turvallisuus Ulkopolitiikka
  Kokoomuksen vaihtoehto Rinteen budjetille

  Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja

  19.11.2019 Kulttuuri Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ympäristö

  Kokoo­muk­sen Pelko­nen: Lasten seksu­aa­li­selle häirin­nälle on saatava loppu

  23.10.2019 Terveys Turvallisuus
  kokoomus ympäristöohjelma

  Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

  23.08.2019 Turvallisuus Ympäristö

  Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

  02.05.2019 EU Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Ulkopolitiikka Vaalit Ympäristö

  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis

  11.04.2019 Turvallisuus

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

  27.03.2019 Terveys Turvallisuus

  Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

  24.03.2019 Turvallisuus