Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Turvallisuus


Lapsia ja nuoria on pystyt­tävä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin - ”90-luvun laman virheet eivät saa tois­tua, kun krii­sin jälkiä hoide­taan”

02.04.2020 Turvallisuus

Sanni Grahn-Laaso­nen: Lapsia pitää pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin

26.03.2020 Turvallisuus

Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

17.03.2020 Turvallisuus

Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö (laaja versio)

06.03.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Kokoo­muk­sen ehdo­tus terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

25.02.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka
Kokoomus turvapaikkapolitiikka

Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

11.12.2019 Turvallisuus

Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

04.12.2019 EU Turvallisuus Ulkopolitiikka
Kokoomuksen vaihtoehto Rinteen budjetille

Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja

19.11.2019 Kulttuuri Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ympäristö

Kokoo­muk­sen Pelko­nen: Lasten seksu­aa­li­selle häirin­nälle on saatava loppu

23.10.2019 Terveys Turvallisuus