Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Politiikka

Politiikka


Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

17.02.2016 Sivistys

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

13.02.2016 Talous Työ

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Kannat Sivistys

Kokoo­mus: Tavoit­teena oltava laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut sekä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen

10.02.2016 Terveys

Kokoo­mus kiit­tää luot­ta­muk­sesta

20.04.2015 Vaalit

Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

07.04.2015 Vaalit

Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

10.03.2015 Vaalit

Millaista Euroop­paa haluamme?

08.05.2013 EU

Virk­ku­nen: Nuorille töitä!

01.05.2013 Työ

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

26.04.2013 Ympäristö