MENU
Kuukausi: kesäkuu 2016

Kuukausi: kesäkuu 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa

Julkaistu: 30.06.2016 EU

Paula Risikko: Sote-uudistus etenee

Julkaistu: 29.06.2016 Politiikka

Kokoo­muksen Arto Satosesta eduskunnan 2. varapu­hemies

Julkaistu: 23.06.2016 Politiikka

Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Julkaistu: 22.06.2016 Rekry-uutisia

Lisää tekijöitä kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin

Julkaistu: Ohjelmatyö

Kokoo­muksen työlli­syys­neu­vot­te­lijat Satonen ja Vartiainen: Halli­tuksen työuu­dis­tuksia saadaan eteenpäin – hienoa!

Julkaistu: 16.06.2016 Uutiset

Puolue­kokous käsitteli 247 aloitetta - katso päätökset!

Julkaistu: 13.06.2016 Ohjelmatyö

Puolue­kokous antoi suunnan kokoo­muksen ulko- ja turval­lisuus-, sivistys- sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kalle

Julkaistu: 12.06.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston puheen­joh­ta­jaksi Mari-Leena Talvitie ja varapu­heen­joh­ta­jiksi Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Janne Sankelo

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­muksen ensim­mäiset vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset valittu

Julkaistu: Ohjelmatyö

Kokoomus.fi