Eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raassina – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raassina

Eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raassina

Julkaistu: 23.06.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valitsi torstaina 23.6. kokouk­sessaan eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän 1. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin äänes­tyksen jälkeen kansan­edustaja Jukka Kopra Lappeen­ran­nasta. Eduskun­ta­ryhmän 2. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin yksimie­li­sesti kansan­edustaja Ben Zyskowicz Helsin­gistä. 3. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin äänes­tyksen jälkeen kansan­edustaja Sari Raassina Kuopiosta.


Kokoomus.fi