MENU
Kokoomus valitsi eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Jukka Kopran, Ben Zyskowiczin ja Sari Raassinan

Kokoomus valitsi eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jiksi Jukka Kopran, Ben Zyskowiczin ja Sari Raassinan

Julkaistu: 23.06.2016 Eduskunnassa nyt

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valitsi torstaina 23.6. kokouk­sessaan eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän 1. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin äänes­tyksen jälkeen kansan­edustaja Jukka Kopra Lappeen­ran­nasta. Eduskun­ta­ryhmän 2. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin yksimie­li­sesti kansan­edustaja Ben Zyskowicz Helsin­gistä. 3. varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin äänes­tyksen jälkeen kansan­edustaja Sari Raassina Kuopiosta.


Kokoomus.fi