Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Tasa­val­lan presi­dentti Niinistö on tänään nimit­tä­nyt Petteri Orpon valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi, Paula Risi­kon sisä­mi­nis­te­riksi ja Kai Mykkä­sen ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen jatkaa tehtä­väs­sään.

Minis­te­ri­vaih­dos­ten myötä Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa on myös tapah­tu­nut muutok­sia.

Minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi nimi­tet­tiin OTK Olli-Pekka Heino­nen ja minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi KTM Joonas Turu­nen.

Minis­teri Orpon talous­po­liit­ti­sena erityi­sa­vus­ta­jana toimii VTM Laura Åvall ja lehdis­tö­suh­teista vastaa­vana erityi­sa­vus­ta­jana valt.yo Mikko Korte­lai­nen. KTK Ville Valko­nen aloit­taa esikun­nassa 1.8. alkaen.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jina aloit­ta­vat YTM Emma Hanno­nen ja Ville Valko­nen (lehdis­tö­suh­teet 31.7. asti). Valko­sen siir­tyessä valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön, toinen erityi­sa­vus­ta­jan paikka täyte­tään syksyllä.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jina jatka­vat valt.yo Matias Mart­ti­nen (lehdis­tö­suh­teet) ja TM Heikki Kuutti Uusi­talo.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimi­tetty VTM Suvi Aherto, VTK Juha Kirs­tilä (lehdis­tö­suh­teet) ja VTM Pasi Rajala.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content