Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Julkaistu: 22.06.2016 Uncategorized

Tasavallan presi­dentti Niinistö on tänään nimit­tänyt Petteri Orpon valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi, Paula Risikon sisämi­nis­te­riksi ja Kai Mykkäsen ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nis­te­riksi. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen jatkaa tehtä­vässään.

Minis­te­ri­vaih­dosten myötä Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa on myös tapah­tunut muutoksia.

Minis­te­ri­ryhmän valtio­sih­tee­riksi nimitettiin OTK Olli-Pekka Heinonen ja minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vus­ta­jaksi KTM Joonas Turunen.

Ministeri Orpon talous­po­liit­tisena erityi­sa­vus­tajana toimii VTM Laura Åvall ja lehdis­tö­suh­teista vastaavana erityi­sa­vus­tajana valt.yo Mikko Korte­lainen. KTK Ville Valkonen aloittaa esikun­nassa 1.8. alkaen.

Sisämi­nisteri Paula Risikon erityi­sa­vus­tajina aloit­tavat YTM Emma Hannonen ja Ville Valkonen (lehdis­tö­suhteet 31.7. asti). Valkosen siirtyessä valtio­va­rain­mi­nis­te­riöön, toinen erityi­sa­vus­tajan paikka täytetään syksyllä.

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen erityi­sa­vus­tajina jatkavat valt.yo Matias Marttinen (lehdis­tö­suhteet) ja TM Heikki Kuutti Uusitalo.

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimitetty VTM Suvi Aherto, VTK Juha Kirstilä (lehdis­tö­suhteet) ja VTM Pasi Rajala.


Kokoomus.fi