Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Tasa­val­lan presi­dentti Niinistö on tänään nimit­tä­nyt Petteri Orpon valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi, Paula Risi­kon sisä­mi­nis­te­riksi ja Kai Mykkä­sen ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen jatkaa tehtä­väs­sään.

Minis­te­ri­vaih­dos­ten myötä Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa on myös tapah­tu­nut muutok­sia.

Minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi nimi­tet­tiin OTK Olli-Pekka Heino­nen ja minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi KTM Joonas Turu­nen.

Minis­teri Orpon talous­po­liit­ti­sena erityi­sa­vus­ta­jana toimii VTM Laura Åvall ja lehdis­tö­suh­teista vastaa­vana erityi­sa­vus­ta­jana valt.yo Mikko Korte­lai­nen. KTK Ville Valko­nen aloit­taa esikun­nassa 1.8. alkaen.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jina aloit­ta­vat YTM Emma Hanno­nen ja Ville Valko­nen (lehdis­tö­suh­teet 31.7. asti). Valko­sen siir­tyessä valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön, toinen erityi­sa­vus­ta­jan paikka täyte­tään syksyllä.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jina jatka­vat valt.yo Matias Mart­ti­nen (lehdis­tö­suh­teet) ja TM Heikki Kuutti Uusi­talo.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimi­tetty VTM Suvi Aherto, VTK Juha Kirs­tilä (lehdis­tö­suh­teet) ja VTM Pasi Rajala.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content