Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa

Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa

Julkaistu: 30.06.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­meppi Henna Virkkusen mukaan Britannian vaiku­tus­valta EU:ssa on romah­tanut.

27 jäsen­maata piti nyt kokouk­sensa ensim­mäistä kertaa ilman Britanniaa ja parla­men­tissa monet britti­mepit ovat jo irtisa­nou­tuneet monista rapor­töörin tehtä­vistään, lisäksi maan komis­saari jätti tehtä­vänsä. Parla­mentin sisällä näkyy myös, että Britit eivät ole sitou­tuneet Euroopan Unioniin.


Kokoomus.fi