Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi – kokoomus.fi
MENU
Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi

Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi

Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

Kokoomus teki muutoksia minis­te­ri­ryh­määnsä ja päätti tiistaina ryhmän kokoon­pa­nosta. Kokoomus esittää valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi Petteri Orpoa, sisämi­nis­te­riksi Paula Risikkoa ja ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­terinä jatkaa Sanni Grahn-Laasonen.

Minis­te­ri­ni­mi­tykset vahvis­tetaan tasavallan presi­dentin esitte­lyssä keski­viikkona.

Myös eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja vaihtui, kun ryhmä valitsi johtoonsa orimat­ti­la­laisen kolmannen kauden kansan­edus­tajan Kalle Jokisen.

Varapu­hemies Risikon siirryttyä minis­te­riksi kokoomus valitsee varapu­he­mie­seh­dok­kaansa torstaina.

 

13445613_10153729871572749_3541144265025105469_n


Kokoomus.fi