Mäkelä: Halli­tuksen lisäsatsaus maahan­muuttoon välttä­mätön – kokoomus.fi
MENU
Month: October 2015

Month: October 2015

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Mäkelä: Halli­tuksen lisäsatsaus maahan­muuttoon välttä­mätön

Julkaistu: 26.10.2015 Uncategorized

Outi Mäkelä: Vihreiden vaihtoeh­to­bud­jetti päästää velkaan­tu­misen karkuun

Julkaistu: 23.10.2015 Uncategorized

Jyrki Katai­sesta EPP:n varapu­heen­johtaja

Julkaistu: 22.10.2015 Uncategorized

Arto Satonen Ylen parla­men­taa­risen seuran­ta­ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: Uncategorized

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston lokakuun kolumni: Raken­ta­misen sietä­mätön kestävyys

Julkaistu: 16.10.2015 Programarbete

Satonen: Paikal­lisen sopimisen esityk­sillä lisää työtä ja luotta­musta

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Jyrki Katainen ehdolla EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: Uncategorized

Petteri Orpo: Rasismin vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmisarvon kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu: 14.10.2015 Uncategorized

Varapu­hemies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrittä­jyyttä

Julkaistu: 10.10.2015 Uncategorized

Ministeri Stubbin puhe College of Europessa

Julkaistu: 07.10.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi