• FI
 • SV
 • MENU
  Month: October 2015

  Month: October 2015

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

  Julkaistu: 26.10.2015

  Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

  Julkaistu: 23.10.2015

  Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

  Julkaistu: 22.10.2015 Uncategorized

  Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

  Julkaistu: 16.10.2015

  Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

  Julkaistu: 15.10.2015

  Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: Uncategorized

  Petteri Orpo: Rasis­min vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmi­sar­von kunnioit­ta­mi­sesta

  Julkaistu: 14.10.2015

  Vara­pu­he­mies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrit­tä­jyyttä

  Julkaistu: 10.10.2015

  Minis­teri Stub­bin puhe College of Euro­pessa

  Julkaistu: 07.10.2015