Jyrki Katainen ehdolla EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen ehdolla EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi

Jyrki Katainen ehdolla EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Euroopan komission varapu­heen­johtaja, Kokoo­muksen entinen puheen­johtaja Jyrki Katainen on ehdolla Euroopan kansan­puo­lueen EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi.

EPP:n puheen­joh­ta­jisto valitaan Madri­dissa 22.10.2015.

Katainen on toiminut aiemmin EPP:n varapu­heen­joh­tajana vuosina 2006-2012.

Kokoomus haluaa olla tulevai­suu­des­sakin vahva vaikuttaja myös Euroo­passa. Kataisen tavoit­teena on rakentaa Euroopan keskus­ta­oi­keis­to­laisten puolueiden muodos­tamaa EPP:tä Kokoo­muksen arvopoh­jalta eli sivis­tyksen, kannus­ta­misen, suvait­se­vai­suuden ja vahvan talous­po­li­tiikan kautta.

 


Kokoomus.fi