Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on ehdolla Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

EPP:n puheen­joh­ta­jisto vali­taan Madri­dissa 22.10.2015.

Katai­nen on toimi­nut aiem­min EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana vuosina 2006-2012.

Kokoo­mus haluaa olla tule­vai­suu­des­sa­kin vahva vaikut­taja myös Euroo­passa. Katai­sen tavoit­teena on raken­taa Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa EPP:tä Kokoo­muk­sen arvo­poh­jalta eli sivis­tyk­sen, kannus­ta­mi­sen, suvait­se­vai­suu­den ja vahvan talous­po­li­tii­kan kautta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content