MENU
Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on ehdolla Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

EPP:n puheen­joh­ta­jisto vali­taan Madri­dissa 22.10.2015.

Katai­nen on toimi­nut aiem­min EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana vuosina 2006-2012.

Kokoo­mus haluaa olla tule­vai­suu­des­sa­kin vahva vaikut­taja myös Euroo­passa. Katai­sen tavoit­teena on raken­taa Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa EPP:tä Kokoo­muk­sen arvo­poh­jalta eli sivis­tyk­sen, kannus­ta­mi­sen, suvait­se­vai­suu­den ja vahvan talous­po­li­tii­kan kautta.