• FI
 • SV
 • MENU
  Month: November 2010

  Month: November 2010

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

  Julkaistu: 30.11.2010

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Kansain­vä­lis­ten asioi­den täysis­tun­to­kes­kus­telu

  Julkaistu: 24.11.2010

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton selon­teko soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen

  Julkaistu:

  Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

  Julkaistu: 22.11.2010

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

  Julkaistu: 18.11.2010

  Jyrki Katai­nen: Seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suus kertoo arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta

  Julkaistu: 16.11.2010

  Jyrki Katai­nen: Harmaa talous kuriin

  Julkaistu: 12.11.2010

  Harmaa talous kuriin

  Julkaistu: 02.11.2010