MENU
Kuukausi: marraskuu 2010

Kuukausi: marraskuu 2010

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuottava ja uudistuva Suomi - digitaa­linen agenda vuosille 2011-2020

Julkaistu: 30.11.2010 Uutiset

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Kansain­vä­listen asioiden täysis­tun­to­kes­kustelu

Julkaistu: 24.11.2010 Uutiset

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston selonteko sotilas­osaston asetta­mi­sesta korkeaan valmiuteen

Julkaistu: Uutiset

Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta -kiertue on käynnissä!

Julkaistu: 22.11.2010 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja: avoliit­tojen turvaan paran­nusta

Julkaistu: 18.11.2010 Uutiset

Jyrki Katainen: Seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­visuus kertoo arvokes­kus­telun tarpeel­li­suu­desta

Julkaistu: 16.11.2010 Uutiset

Kokoomus ajanta­saisti graafisen ilmeensä

Julkaistu: 15.11.2010 Uutiset

Jyrki Katainen: Harmaa talous kuriin

Julkaistu: 12.11.2010 Uutiset

Harmaa talous kuriin

Julkaistu: 02.11.2010 Uutiset

Kokoomus.fi