Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta -kiertue on käynnissä! – kokoomus.fi
MENU
Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta -kiertue on käynnissä!

Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta -kiertue on käynnissä!

Julkaistu: 22.11.2010 Uncategorized

Jokai­sessa kiertueen tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muksen ministeri kuunte­le­massa ja keskus­te­le­massa osallis­tujien kanssa.

Maahan­muu­tosta halutaan edelleen keskus­tella. Kokoomus ja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry haluavat, että keskus­teluun osallis­tuvat sekä synty­pe­räiset suoma­laiset että maahan­muut­tajat. Kokoon­nutaan kaikki saman katon alle, kuunnellaan toistemme huolia, toiveita ja kokemuksia, ja opitaan yhdessä tuntemaan toinen toisemme paremmin.

Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta -kiertueen tapah­tumat:

 

- 22.11.2010 RAAHE, Kauppa­keskus Kauppa­porvari (Sovionk. 12-14) klo
11.45?12.45, mukana puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies
- 22.11. OULU, Café Saara (Asemak. 7) klo 15.30-17, mukana
puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies
- 26.11. VAASA, Monikult­tuu­ri­keskus Miratalo (Kasar­mitori) klo 16, mukana
asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori
- 30.11. JOENSUU, mukana sisämi­nisteri Anne Holmlund, tarkka aika ja paikka
ilmoi­tetaan myöhemmin
- 2.12. ESPOO, Kino Tapiola (Mänty­viita 2) klo 17-19, mukana
perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko
- 15.12. VANTAA, Tikku­rilan Wayne?s Coffee (Tikku­raitti 13) klo 17, mukana
viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén
Lisätietoja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/
Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhutaan maahanmuutosta?kiertueen tilai­suuksiin!

Kokoomus.fi