Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Julkaistu:

Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

Maahan­muu­tosta halu­taan edel­leen keskus­tella. Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min.

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tu­een tapah­tu­mat:

 

- 22.11.2010 RAAHE, Kaup­pa­kes­kus Kaup­pa­por­vari (Sovionk. 12-14) klo
11.45?12.45, mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 22.11. OULU, Café Saara (Asemak. 7) klo 15.30-17, mukana
puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 26.11. VAASA, Moni­kult­tuu­ri­kes­kus Mira­talo (Kasar­mi­tori) klo 16, mukana
asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori
- 30.11. JOENSUU, mukana sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund, tarkka aika ja paikka
ilmoi­te­taan myöhem­min
- 2.12. ESPOO, Kino Tapiola (Mänty­viita 2) klo 17-19, mukana
perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko
- 15.12. VANTAA, Tikku­ri­lan Wayne?s Coffee (Tikku­raitti 13) klo 17, mukana
vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén
Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/
Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan maahanmuutosta?kiertueen tilai­suuk­siin!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content