Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Julkaistu:

Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

Maahan­muu­tosta halu­taan edel­leen keskus­tella. Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min.

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tu­een tapah­tu­mat:

 

- 22.11.2010 RAAHE, Kaup­pa­kes­kus Kaup­pa­por­vari (Sovionk. 12-14) klo
11.45?12.45, mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 22.11. OULU, Café Saara (Asemak. 7) klo 15.30-17, mukana
puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 26.11. VAASA, Moni­kult­tuu­ri­kes­kus Mira­talo (Kasar­mi­tori) klo 16, mukana
asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori
- 30.11. JOENSUU, mukana sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund, tarkka aika ja paikka
ilmoi­te­taan myöhem­min
- 2.12. ESPOO, Kino Tapiola (Mänty­viita 2) klo 17-19, mukana
perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko
- 15.12. VANTAA, Tikku­ri­lan Wayne?s Coffee (Tikku­raitti 13) klo 17, mukana
vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén
Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/
Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan maahanmuutosta?kiertueen tilai­suuk­siin!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content