Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rekry

rekry

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

29.5.2012

Kokoo­mus hakee alue­pääl­lik­köä Pohjois-Karja­laan

Alue­pääl­li­kön määrä­ai­kai­nen tehtävä alkaa alkaa 6.8.2012 ja päät­tyy 31.12.2013.

2.5.2012

Avoin työpaikka Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­rin sijaista ajalle 1.8.2012?31.1.2013

24.4.2012

Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

Puolue­toi­mis­tossa on haet­ta­vana järjes­tö­pääl­li­kön ja järjes­tö­sih­tee­rin toimet. Hakuaika päät­tyy 7.5.2012. Toimet tulisi vastaa­not­taa 6.8.2012.

24.2.2012

Kokoo­mus hakee vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa on haet­ta­vana vies­tin­tä­pääl­li­kön toimi

11.3.2010

Kokoo­mus valitsi toimin­nan­joh­ta­jat Sata­kun­taan, Hämee­seen ja Pohjan­maalle

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­hal­li­tus nimesi kokouk­ses­saan Helsin­gissä 11.3.2010 toimin­nan­joh­ta­jat piiri­jär­jes­töil­leen Sata­kun­nassa, Hämeessä ja Pohjan­maalla.

8.1.2010

Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Toimin­nan­joh­ta­jia haetaan Hämee­seen, Sata­kun­taan ja Pohjan­maalle.

Skip to content