Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / puoluesihteeri

puoluesihteeri

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

7.9.2019

Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

Kokoo­muk­sen uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko haluaa, että kokoo­muk­seen liite­tään nykyistä vahvem­min muuta­kin kuin vastuul­li­nen talous­po­li­tiikka. ”Koulu­tus, mahdol­li­sim­man tasa-arvoi­­set mahdol­li­suu­det lapsille,

4.6.2019

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen. ”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle

24.9.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Janne Peso­nen, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi sään­tö­mää­räi­sessä kokouk­ses­saan puolue­sih­teeri Janne Peso­sen jatka­maan seuraa­van kaksi­vuo­tis­kau­den ajan. Sään­tö­jen mukaan puolue­val­tuusto valit­see puolue­sih­tee­rin puolue­ko­kouk­sen jälkeen järjes­tet­tä­vässä

3.5.2016

Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Vuoden päästä pidet­tä­vissä kunta­vaa­leissa vali­taan kunta­päät­tä­jät seuraa­ville neljälle vuodelle. Kokoo­mus vaatii, että nuoret huomioi­daan jo ehdo­kas­a­set­te­lussa. “Kunnissa pääte­tään niiden asuk­kai­den

13.2.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­sen. Peso­nen, 37, oli puolue­joh­don yksi­mie­li­nen esitys. Espoossa asuva Peso­nen on

15.1.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siir­tyy uusiin tehtä­viin 15.2.2016 alkaen. ”Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rin tehtävä on

3.10.2014

Suora video­lä­he­tys puolue­val­tuus­ton kokouk­sesta

Suorassa video­lä­he­tyk­sessä Alexan­der Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sesta 4.10.2014 klo 11:30 alkaen. Lähe­tys tulee edus­kun­nan lisä­ra­ken­nuk­sesta, Pikku­par­la­men­tista. http://www.mediaserver.fi/live/kokoomus    

Skip to content