Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen.

”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle ajoit­tui kolmet vaalit, joista kaksissa kampan­joi­tiin kokoo­mus ykkö­seksi. Varsin tyyty­väi­senä voi siis tarkas­tella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulos­ta­kin on saatu tehtyä. Pian alkava oppo­si­tio­aika vaatii hieman toisen­tyyp­pistä puolue­sih­tee­riä, ja kun seuraa­viin vaalei­hin on reilusti aikaa, on ajan­kohta vaih­dok­selle nyt paras mahdol­li­nen”, Peso­nen sanoo.

Peso­nen valit­tiin puolue­sih­tee­rin tehtä­vään helmi­kuussa 2016.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Peso­selle kiitok­sensa kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa tiis­taina Helsin­gissä.

”Janne Peso­nen on tehnyt erin­omaista työtä kokoo­muk­sen järjes­tö­joh­dossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetä­nyt kolme kovaa vaali­kam­pan­jaa. Kiitämme Jannea lämpi­mästi”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan oppo­si­tio­asema edel­lyt­tää kokoo­muk­selta uuden­laista asemoi­tu­mista. Myös puolue­sih­tee­rin roolia puolu­eessa uudis­te­taan.

Peso­nen aloit­taa kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin toimin­nan­joh­ta­jana syksyllä. Uuden­maan kokoo­muk­sen nykyi­nen toimin­nan­joh­taja Jenny Nyman puoles­taan siir­tyy Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, p. 050 314 2555

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content