Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Julkaistu: 04.06.2019

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen.

”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle ajoit­tui kolmet vaalit, joista kaksissa kampan­joi­tiin kokoo­mus ykkö­seksi. Varsin tyyty­väi­senä voi siis tarkas­tella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulos­ta­kin on saatu tehtyä. Pian alkava oppo­si­tio­aika vaatii hieman toisen­tyyp­pistä puolue­sih­tee­riä, ja kun seuraa­viin vaalei­hin on reilusti aikaa, on ajan­kohta vaih­dok­selle nyt paras mahdol­li­nen”, Peso­nen sanoo.

Peso­nen valit­tiin puolue­sih­tee­rin tehtä­vään helmi­kuussa 2016.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Peso­selle kiitok­sensa kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa tiis­taina Helsin­gissä.

”Janne Peso­nen on tehnyt erin­omaista työtä kokoo­muk­sen järjes­tö­joh­dossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetä­nyt kolme kovaa vaali­kam­pan­jaa. Kiitämme Jannea lämpi­mästi”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan oppo­si­tio­asema edel­lyt­tää kokoo­muk­selta uuden­laista asemoi­tu­mista. Myös puolue­sih­tee­rin roolia puolu­eessa uudis­te­taan.

Peso­nen aloit­taa kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin toimin­nan­joh­ta­jana syksyllä. Uuden­maan kokoo­muk­sen nykyi­nen toimin­nan­joh­taja Jenny Nyman puoles­taan siir­tyy Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, p. 050 314 2555