Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen.

”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle ajoit­tui kolmet vaalit, joista kaksissa kampan­joi­tiin kokoo­mus ykkö­seksi. Varsin tyyty­väi­senä voi siis tarkas­tella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulos­ta­kin on saatu tehtyä. Pian alkava oppo­si­tio­aika vaatii hieman toisen­tyyp­pistä puolue­sih­tee­riä, ja kun seuraa­viin vaalei­hin on reilusti aikaa, on ajan­kohta vaih­dok­selle nyt paras mahdol­li­nen”, Peso­nen sanoo.

Peso­nen valit­tiin puolue­sih­tee­rin tehtä­vään helmi­kuussa 2016.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Peso­selle kiitok­sensa kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa tiis­taina Helsin­gissä.

”Janne Peso­nen on tehnyt erin­omaista työtä kokoo­muk­sen järjes­tö­joh­dossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetä­nyt kolme kovaa vaali­kam­pan­jaa. Kiitämme Jannea lämpi­mästi”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan oppo­si­tio­asema edel­lyt­tää kokoo­muk­selta uuden­laista asemoi­tu­mista. Myös puolue­sih­tee­rin roolia puolu­eessa uudis­te­taan.

Peso­nen aloit­taa kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin toimin­nan­joh­ta­jana syksyllä. Uuden­maan kokoo­muk­sen nykyi­nen toimin­nan­joh­taja Jenny Nyman puoles­taan siir­tyy Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, p. 050 314 2555

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content