Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see puolu­eelle uuden puolue­sih­tee­rin elokuussa. Reilut kolme vuotta kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä työs­ken­nel­lyt Janne Peso­nen jättää tehtä­vän kesän jälkeen.

”Puolue­sih­tee­ri­kau­delle ajoit­tui kolmet vaalit, joista kaksissa kampan­joi­tiin kokoo­mus ykkö­seksi. Varsin tyyty­väi­senä voi siis tarkas­tella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulos­ta­kin on saatu tehtyä. Pian alkava oppo­si­tio­aika vaatii hieman toisen­tyyp­pistä puolue­sih­tee­riä, ja kun seuraa­viin vaalei­hin on reilusti aikaa, on ajan­kohta vaih­dok­selle nyt paras mahdol­li­nen”, Peso­nen sanoo.

Peso­nen valit­tiin puolue­sih­tee­rin tehtä­vään helmi­kuussa 2016.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Peso­selle kiitok­sensa kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa tiis­taina Helsin­gissä.

”Janne Peso­nen on tehnyt erin­omaista työtä kokoo­muk­sen järjes­tö­joh­dossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetä­nyt kolme kovaa vaali­kam­pan­jaa. Kiitämme Jannea lämpi­mästi”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan oppo­si­tio­asema edel­lyt­tää kokoo­muk­selta uuden­laista asemoi­tu­mista. Myös puolue­sih­tee­rin roolia puolu­eessa uudis­te­taan.

Peso­nen aloit­taa kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin toimin­nan­joh­ta­jana syksyllä. Uuden­maan kokoo­muk­sen nykyi­nen toimin­nan­joh­taja Jenny Nyman puoles­taan siir­tyy Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, p. 050 314 2555

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content