• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Janne Peso­nen, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Janne Peso­nen, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

  Julkaistu: 24.09.2016 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi sään­tö­mää­räi­sessä kokouk­ses­saan puolue­sih­teeri Janne Peso­sen jatka­maan seuraa­van kaksi­vuo­tis­kau­den ajan.

  Sään­tö­jen mukaan puolue­val­tuusto valit­see puolue­sih­tee­rin puolue­ko­kouk­sen jälkeen järjes­tet­tä­vässä ensim­mäi­sessä kokouk­ses­saan.

  Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Mariam Rguibi ja Vesa Pajula. Heidän toimi­kau­tensa on niin ikään kaksi­vuo­ti­nen. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin jo kesän puolue­ko­kouk­sessa kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie.