Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä jatkaa Janne Pesonen, puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä jatkaa Janne Pesonen, puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

Kokoo­muksen puolue­sih­teerinä jatkaa Janne Pesonen, puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

Julkaistu: 24.09.2016 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto valitsi sääntö­mää­räi­sessä kokouk­sessaan puolue­sih­teeri Janne Pesosen jatkamaan seuraavan kaksi­vuo­tis­kauden ajan.

Sääntöjen mukaan puolue­val­tuusto valitsee puolue­sih­teerin puolue­ko­kouksen jälkeen järjes­tet­tä­vässä ensim­mäi­sessä kokouk­sessaan.

Puolue­val­tuuston varapu­heen­joh­ta­jiksi valittiin Mariam Rguibi ja Vesa Pajula. Heidän toimi­kau­tensa on niin ikään kaksi­vuo­tinen. Puolue­val­tuuston puheen­joh­ta­jaksi valittiin jo kesän puolue­ko­kouk­sessa kansan­edustaja Mari-Leena Talvitie.


Kokoomus.fi