Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Vuoden päästä pidettävissä kuntavaaleissa valitaan kuntapäättäjät seuraaville neljälle vuodelle. Kokoomus vaatii, että nuoret huomioidaan jo ehdokasasettelussa.

"Kunnissa päätetään niiden asukkaiden tulevaisuuden hyvinvoinnista. Maakuntauudistuksen myötä erityisesti opetus- ja koulusektorin asiat painottuvat kunnissa aiempaa enemmän. On erittäin tärkeää, että tähän keskusteluun osallistuvat myös nuoret", sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen.

"Jokaisen puolueen jokaisen paikallisjärjestön on pidettävä huolta, että ehdokaslistoilla on tilaa nuorille. Edellytän tätä kokoomuslaisilta toimijoilta ja haastan myös muut puolueet näyttämään, että heilläkin halutaan aidosti ottaa nuoret tasa-arvoisesti mukaan päätöksentekoon. Kannustan puolueita huomioimaan nuoret myös vaalien jälkeen, kun kuntien luottamushenkilöpaikkoja jaetaan."

Pesonen kehuu Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton #nuoriehdokas-kampanjaa, joka kannustaa nuoria asettumaan ehdolle kuntavaaleissa.

"Nuorten rohkaiseminen kuntavaaliehdokkaiksi on ensiarvoisen tärkeää. Kuten kaikilla ikäryhmillä, myös nuorilla on sellaista osaamista ja näkemystä, jota ei muilta löydy. Kuntien menestyksen kannalta olisi tuhlausta jättää se hyödyntämättä", Pesonen sanoo.

12938137_10154019571308467_5146330898179552504_n

Innostaako vaikuttaminen ja kuntavaaliehdokkuus? Kokoomuslaiset ja kokoomusmieliset voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan täällä. Aiempaa kokemusta politiikasta ei tarvitse olla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.9.2020

On aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista

Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomesta maail­man toimi­vim­man digi­taa­li­sen yhteis­kun­nan. Monella mitta­rilla maamme tällai­nen jo onkin. Nyky­ti­laan tyyty­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto.

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on