Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus: Nuorille ehdok­kaille taat­tava tilaa kunta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toilla

Julkaistu:

Vuoden päästä pidettävissä kuntavaaleissa valitaan kuntapäättäjät seuraaville neljälle vuodelle. Kokoomus vaatii, että nuoret huomioidaan jo ehdokasasettelussa.

"Kunnissa päätetään niiden asukkaiden tulevaisuuden hyvinvoinnista. Maakuntauudistuksen myötä erityisesti opetus- ja koulusektorin asiat painottuvat kunnissa aiempaa enemmän. On erittäin tärkeää, että tähän keskusteluun osallistuvat myös nuoret", sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen.

"Jokaisen puolueen jokaisen paikallisjärjestön on pidettävä huolta, että ehdokaslistoilla on tilaa nuorille. Edellytän tätä kokoomuslaisilta toimijoilta ja haastan myös muut puolueet näyttämään, että heilläkin halutaan aidosti ottaa nuoret tasa-arvoisesti mukaan päätöksentekoon. Kannustan puolueita huomioimaan nuoret myös vaalien jälkeen, kun kuntien luottamushenkilöpaikkoja jaetaan."

Pesonen kehuu Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton #nuoriehdokas-kampanjaa, joka kannustaa nuoria asettumaan ehdolle kuntavaaleissa.

"Nuorten rohkaiseminen kuntavaaliehdokkaiksi on ensiarvoisen tärkeää. Kuten kaikilla ikäryhmillä, myös nuorilla on sellaista osaamista ja näkemystä, jota ei muilta löydy. Kuntien menestyksen kannalta olisi tuhlausta jättää se hyödyntämättä", Pesonen sanoo.

12938137_10154019571308467_5146330898179552504_n

Innostaako vaikuttaminen ja kuntavaaliehdokkuus? Kokoomuslaiset ja kokoomusmieliset voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan täällä. Aiempaa kokemusta politiikasta ei tarvitse olla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content