Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kristiina Kokko jatkaa kokoomuksen puoluesihteerinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puoluevaltuuston varapuheenjohtajiksi

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Julkaistu:

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä.

Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä ja turku­lai­nen Anu Perho Varsi­nais-Suomen piiristä. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin Porin puolue­ko­kouk­sessa syys­kuun alussa lappi­lai­nen kansan­edus­taja Heikki Autto.

Puolue­val­tuusto käsit­teli myös eroa pyytä­nei­den puolue­hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja varan­jä­sen­ten eron ja valitsi puolue­hal­li­tuk­seen jäse­niä ja vara­jä­se­niä.

Puolue­hal­li­tuk­sen jäse­niksi valit­tiin Riitta Savu­koski Lapin piiristä ja hänen vara­jä­se­nek­seen Marko Leskio. Puolue­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi valit­tiin Juhani Nummen­talo Varsi­nais-Suomen piiristä ja Aku Autio Pohjan­maan piiristä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2020

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton puheen­joh­taja, profes­sori, TkT Veli-Pekka Nurmi Verkos­to­ra­ken­teen uudis­tuk­sessa syntyi uusi

30.9.2020

On aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista

Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomesta maail­man toimi­vim­man digi­taa­li­sen yhteis­kun­nan. Monella mitta­rilla maamme tällai­nen jo onkin. Nyky­ti­laan tyyty­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto.

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen