Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kristiina Kokko jatkaa kokoomuksen puoluesihteerinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puoluevaltuuston varapuheenjohtajiksi

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Julkaistu:

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä.

Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä ja turku­lai­nen Anu Perho Varsi­nais-Suomen piiristä. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin Porin puolue­ko­kouk­sessa syys­kuun alussa lappi­lai­nen kansan­edus­taja Heikki Autto.

Puolue­val­tuusto käsit­teli myös eroa pyytä­nei­den puolue­hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja varan­jä­sen­ten eron ja valitsi puolue­hal­li­tuk­seen jäse­niä ja vara­jä­se­niä.

Puolue­hal­li­tuk­sen jäse­niksi valit­tiin Riitta Savu­koski Lapin piiristä ja hänen vara­jä­se­nek­seen Marko Leskio. Puolue­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niksi valit­tiin Juhani Nummen­talo Varsi­nais-Suomen piiristä ja Aku Autio Pohjan­maan piiristä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi

29.4.2021

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska