Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / puoluekokous

puoluekokous

19.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat Euroo­pasta Kouvo­lassa maanan­taina 19.5.2014 klo 19.45. Suomen paikka ja tule­vai­suus ovat Euroo­passa, mutta mikä on Euroo­pan paikka

7.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tue start­taa tänään Oulusta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Oulussa puhu­taan työstä. Työ, työpaikka, työn­teon merki­tys, työn tarjonta. Työ on ihmi­selle tärkeää. Sen merki­tystä yksi­lölle ja

5.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tue

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Alexan­der Stubb, Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

17.6.2012

Minis­teri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja

Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, minis­teri Ilkka Suomi­nen on kutsuttu Rova­nie­men puolue­ko­kouk­sessa puolu­een kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi. Suomi­nen (s. 1939), toimi Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991.

17.6.2012

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana jatkaa Laura Räty

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana jatkaa apulais­kau­pun­gin­joh­taja Laura Räty. Räty sai puolue­ko­kouk­sessa Rova­nie­mellä pide­tyssä äänes­tyk­sessä 355 ääntä. Hänen vastaeh­dok­kaansa, kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti

16.6.2012

Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuoteen 2014 asti. Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous teki yksi­mie­li­sen valin­nan tänään puolue­ko­kouk­ses­saan Rova­nie­mellä. Kanna­tus­pu­heen­vuo­roissa kehut­tiin Katai­sen

15.6.2012

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous 2014 pide­tään Lahdessa

Kokoo­muk­sen seuraava sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous vuonna 2014 pide­tään Lahdessa. Kokous­paik­kana toimii Sibe­lius­talo. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi Lahden ja Sibe­lius­ta­lon muun muassa hyvien

9.6.2012

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä 15.-17.6. katsoo tiukasti tule­vai­suu­teen. Kokouk­sen yksi merkit­tä­vim­mistä tapah­tu­mista puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­pu­heen lisäksi on tule­vai­suus­asia­kir­jan lähe­te­kes­kus­telu lauan­­tai-ilta­­päi­­vänä. Keskus­te­lun

13.6.2010

Kataja, Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Vihreän sävyjä - Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä valit­tiin 13.6. puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Sampsa Kataja (Pori), Henna Virk­ku­nen (Jyväs­kylä) ja Anne-Mari Viro­lai­nen (Lieto).

11.6.2010

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous alkaa tänään 11.6!

Vihreän sävyjä - Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous alkaa perjan­taina 11.6. klo 14.00 Jyväs­ky­lässä.

Skip to content