Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä 15.-17.6. katsoo tiukasti tule­vai­suu­teen. Kokouk­sen yksi merkit­tä­vim­mistä tapah­tu­mista puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­pu­heen lisäksi on tule­vai­suus­asia­kir­jan lähe­te­kes­kus­telu lauan­tai-ilta­päi­vänä.

Keskus­te­lun pohjaksi kokoo­mus pyysi kahdek­saa suoma­laista vaikut­ta­jaa kerto­maan, mikä on Suomen menes­tyk­sen salai­suus. Haloo Suomi! -nimi­seksi pamfle­tiksi kootut näke­myk­set ovat lähtö­lau­kaus kaksi vuotta kestä­välle työlle, jonka aikana kokoo­mus haas­taa kaikki suoma­lai­set miet­ti­mään, kuinka hyvin­voin­ti­suo­mesta tulisi parem­min­voin­ti­suomi.

Pamfle­tin tarkoi­tus on innos­taa ja provo­soida luki­jaansa, koska Suomi kaipaa jälleen rohkeita ajatuk­sia ja ennen kaik­kea rohkeita tekoja.

Haloo Suomi! -pamfletti jaetaan kaikille kokous­osal­lis­tu­jille. Pamfle­tin sähköi­nen versio on luet­ta­vissa selai­messa (digipaper.fi/suomentoivo) tai ladat­ta­vissa alta.

Puolue­ko­kous­kirja on selat­ta­vaissa osoit­teessa http://digipaper.fi/suomentoivo/92733/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content