Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä 15.-17.6. katsoo tiukasti tule­vai­suu­teen. Kokouk­sen yksi merkit­tä­vim­mistä tapah­tu­mista puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­pu­heen lisäksi on tule­vai­suus­asia­kir­jan lähe­te­kes­kus­telu lauan­tai-ilta­päi­vänä.

Keskus­te­lun pohjaksi kokoo­mus pyysi kahdek­saa suoma­laista vaikut­ta­jaa kerto­maan, mikä on Suomen menes­tyk­sen salai­suus. Haloo Suomi! -nimi­seksi pamfle­tiksi kootut näke­myk­set ovat lähtö­lau­kaus kaksi vuotta kestä­välle työlle, jonka aikana kokoo­mus haas­taa kaikki suoma­lai­set miet­ti­mään, kuinka hyvin­voin­ti­suo­mesta tulisi parem­min­voin­ti­suomi.

Pamfle­tin tarkoi­tus on innos­taa ja provo­soida luki­jaansa, koska Suomi kaipaa jälleen rohkeita ajatuk­sia ja ennen kaik­kea rohkeita tekoja.

Haloo Suomi! -pamfletti jaetaan kaikille kokous­osal­lis­tu­jille. Pamfle­tin sähköi­nen versio on luet­ta­vissa selai­messa (digipaper.fi/suomentoivo) tai ladat­ta­vissa alta.

Puolue­ko­kous­kirja on selat­ta­vaissa osoit­teessa http://digipaper.fi/suomentoivo/92733/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content