Kokoo­muksen puolue­kokous on Tulevai­suus­kokous – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­kokous on Tulevai­suus­kokous

Kokoo­muksen puolue­kokous on Tulevai­suus­kokous

Julkaistu: 09.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­kokous Rovanie­mellä 15.-17.6. katsoo tiukasti tulevai­suuteen. Kokouksen yksi merkit­tä­vim­mistä tapah­tu­mista puolueen puheen­joh­tajan linja­puheen lisäksi on tulevai­suus­asia­kirjan lähete­kes­kustelu lauantai-iltapäivänä.

Keskus­telun pohjaksi kokoomus pyysi kahdeksaa suoma­laista vaikut­tajaa kertomaan, mikä on Suomen menes­tyksen salaisuus. Haloo Suomi! -nimiseksi pamfle­tiksi kootut näkemykset ovat lähtö­laukaus kaksi vuotta kestä­välle työlle, jonka aikana kokoomus haastaa kaikki suoma­laiset miettimään, kuinka hyvin­voin­ti­suo­mesta tulisi parem­min­voin­ti­suomi.

Pamfletin tarkoitus on innostaa ja provo­soida lukijaansa, koska Suomi kaipaa jälleen rohkeita ajatuksia ja ennen kaikkea rohkeita tekoja.

Haloo Suomi! -pamfletti jaetaan kaikille kokous­osal­lis­tu­jille. Pamfletin sähköinen versio on luetta­vissa selai­messa (digipaper.fi/suomentoivo) tai ladat­ta­vissa alta.

Puolue­ko­kous­kirja on selat­ta­vaissa osoit­teessa http://digipaper.fi/suomentoivo/92733/


Kokoomus.fi