Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat Euroo­pasta Kouvo­lassa maanan­taina 19.5.2014 klo 19.45.
Suomen paikka ja tule­vai­suus ovat Euroo­passa, mutta mikä on Euroo­pan paikka maail­massa. Laskeeko aurinko Euroo­palle vai onko tämä maan­osa, joka ammen­taa perin­teis­tään ja vahvuuk­sis­taan, uusiu­tuu rohkeasti ja luot­taa omaan yhtei­seen tule­vai­suu­teensa?

Miten parempi Eurooppa syntyy? ?Maalais­jär­jen käytöllä, ei pelkillä säädök­sillä. Pork­ka­nalla, ei pelkällä kepillä.? ?Vähem­mällä sään­te­lyllä ja suurem­malla vapau­della.? ?Innos­tu­neella ja uteli­aalla asen­teella!? Näin ovat suoma­lai­set vastan­neet Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kil­pai­luun (lähde: eurovaalit.kokoomus.fi/parempi-eurooppa-syntyy)

Mitä mieltä parem­masta Euroo­pasta ovat puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Jan Vapaa­vuori ja Alexan­der Stubb.

Heidän lisäk­seen aiheesta on keskus­te­le­massa myös Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.

KOTKA

Klo 16.00 - 17.00

Parempi Eurooppa syntyy Kotkassa, Kaup­pa­kes­kus Pasaati, Keskus­katu 10, Kotka

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

KOUVOLA

klo 18.00 - 19.00

Kokoo­mus kuun­te­lee Cafe Ascha­nissa, Kaup­pa­kes­kus Hansa (Tori­katu 3-5), Kouvola

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

klo 19.45 - 21.00

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Kouvo­lan kaupun­gin­ta­lolla, Tori­katu 10, Kouvola

Kahvi­tar­joilu n. klo 19.15 alkaen

Paikalla Paula Risikko, Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita. Mukana keskus­te­lussa Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä Antti Häkkä­nen

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content