Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kouvo­lassa puhutaan Euroo­pasta – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kouvo­lassa puhutaan Euroo­pasta

Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kouvo­lassa puhutaan Euroo­pasta

Julkaistu: 19.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat keskus­te­levat Euroo­pasta Kouvo­lassa maanan­taina 19.5.2014 klo 19.45.
Suomen paikka ja tulevaisuus ovat Euroo­passa, mutta mikä on Euroopan paikka maail­massa. Laskeeko aurinko Euroo­palle vai onko tämä maanosa, joka ammentaa perin­teistään ja vahvuuk­sistaan, uusiutuu rohkeasti ja luottaa omaan yhteiseen tulevai­suu­teensa?

Miten parempi Eurooppa syntyy? ?Maalais­järjen käytöllä, ei pelkillä säädök­sillä. Porkka­nalla, ei pelkällä kepillä.? ?Vähem­mällä säänte­lyllä ja suurem­malla vapau­della.? ?Innos­tu­neella ja uteli­aalla asenteella!? Näin ovat suoma­laiset vastanneet Kokoo­muksen eurovaa­li­kil­pailuun (lähde: eurovaalit.kokoomus.fi/parempi-eurooppa-syntyy)

Mitä mieltä parem­masta Euroo­pasta ovat puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko, Jan Vapaa­vuori ja Alexander Stubb.

Heidän lisäkseen aiheesta on keskus­te­le­massa myös Ulkopo­liit­tisen insti­tuutin johtaja Teija Tiili­kainen.

Keskus­telun vetäjänä toimii eurovaa­lieh­dokas Antti Häkkänen.

KOTKA

Klo 16.00 - 17.00

Parempi Eurooppa syntyy Kotkassa, Kauppa­keskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja eurovaa­lieh­dok­kaita

KOUVOLA

klo 18.00 - 19.00

Kokoomus kuuntelee Cafe Ascha­nissa, Kauppa­keskus Hansa (Torikatu 3-5), Kouvola

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja eurovaa­lieh­dok­kaita

klo 19.45 - 21.00

Puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu Kouvolan kaupun­gin­ta­lolla, Torikatu 10, Kouvola

Kahvi­tar­joilu n. klo 19.15 alkaen

Paikalla Paula Risikko, Alexander Stubb, Jan Vapaa­vuori ja eurovaa­lieh­dok­kaita. Mukana keskus­te­lussa Teija Tiili­kainen ja vetäjänä Antti Häkkänen

Kaikki tilai­suudet ovat avoimia.

Lisätietoja:

Viestin­tä­pääl­likkö Lasse Pipinen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611


Kokoomus.fi