• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

  Julkaistu: 19.05.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat Euroo­pasta Kouvo­lassa maanan­taina 19.5.2014 klo 19.45.
  Suomen paikka ja tule­vai­suus ovat Euroo­passa, mutta mikä on Euroo­pan paikka maail­massa. Laskeeko aurinko Euroo­palle vai onko tämä maan­osa, joka ammen­taa perin­teis­tään ja vahvuuk­sis­taan, uusiu­tuu rohkeasti ja luot­taa omaan yhtei­seen tule­vai­suu­teensa?

  Miten parempi Eurooppa syntyy? ?Maalais­jär­jen käytöllä, ei pelkillä säädök­sillä. Pork­ka­nalla, ei pelkällä kepillä.? ?Vähem­mällä sään­te­lyllä ja suurem­malla vapau­della.? ?Innos­tu­neella ja uteli­aalla asen­teella!? Näin ovat suoma­lai­set vastan­neet Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kil­pai­luun (lähde: eurovaalit.kokoomus.fi/parempi-eurooppa-syntyy)

  Mitä mieltä parem­masta Euroo­pasta ovat puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Jan Vapaa­vuori ja Alexan­der Stubb.

  Heidän lisäk­seen aiheesta on keskus­te­le­massa myös Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen.

  Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.

  KOTKA

  Klo 16.00 - 17.00

  Parempi Eurooppa syntyy Kotkassa, Kaup­pa­kes­kus Pasaati, Keskus­katu 10, Kotka

  Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

  KOUVOLA

  klo 18.00 - 19.00

  Kokoo­mus kuun­te­lee Cafe Ascha­nissa, Kaup­pa­kes­kus Hansa (Tori­katu 3-5), Kouvola

  Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

  klo 19.45 - 21.00

  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Kouvo­lan kaupun­gin­ta­lolla, Tori­katu 10, Kouvola

  Kahvi­tar­joilu n. klo 19.15 alkaen

  Paikalla Paula Risikko, Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita. Mukana keskus­te­lussa Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä Antti Häkkä­nen

  Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

  Lisä­tie­toja:

  Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611