Kokoo­muksen puolue­kokous 2014 pidetään Lahdessa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­kokous 2014 pidetään Lahdessa

Kokoo­muksen puolue­kokous 2014 pidetään Lahdessa

Julkaistu: 15.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen seuraava sääntö­mää­räinen puolue­kokous vuonna 2014 pidetään Lahdessa. Kokous­paikkana toimii Sibeliustalo. Kokoo­muksen puolue­hal­litus valitsi Lahden ja Sibelius­talon muun muassa hyvien liiken­neyh­teyksien ja kongres­si­val­miuksien takia.

Noin 900 kokoo­mus­laista on parhaillaan koolla Rovanie­mellä vuoden 2012 puolue­ko­kouk­sessa. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja jatkuu sunnuntai-iltapäivään asti.

Lauan­tainen puolueen puheen­joh­tajan linjapuhe on seurat­ta­vissa suorana myös kokoo­muksen netti­vi­si­vujen kautta osoit­teessa localhost:5000. Linja­pu­hetta seuraava tulevai­suus­asia­kirjan käsittely näkyy niin ikään suorana kokoo­muksen netti­si­vujen kautta.


Kokoomus.fi