Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous 2014 pide­tään Lahdessa

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous 2014 pide­tään Lahdessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen seuraava sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous vuonna 2014 pide­tään Lahdessa. Kokous­paik­kana toimii Sibe­lius­talo. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi Lahden ja Sibe­lius­ta­lon muun muassa hyvien liiken­neyh­teyk­sien ja kongres­si­val­miuk­sien takia.

Noin 900 kokoo­mus­laista on parhail­laan koolla Rova­nie­mellä vuoden 2012 puolue­ko­kouk­sessa. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja jatkuu sunnun­tai-ilta­päi­vään asti.

Lauan­tai­nen puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­puhe on seurat­ta­vissa suorana myös kokoo­muk­sen netti­vi­si­vu­jen kautta osoit­teessa localhost:5000. Linja­pu­hetta seuraava tule­vai­suus­asia­kir­jan käsit­tely näkyy niin ikään suorana kokoo­muk­sen netti­si­vu­jen kautta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content