Ministeri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muksen kunnia­pu­heen­johtaja – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muksen kunnia­pu­heen­johtaja

Ministeri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muksen kunnia­pu­heen­johtaja

Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen entinen puheen­johtaja, ministeri Ilkka Suominen on kutsuttu Rovaniemen puolue­ko­kouk­sessa puolueen kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi. Suominen (s. 1939), toimi Kokoo­muksen puheen­joh­tajana vuosina 1979-1991.

Suominen on toiminut monissa eri työteh­tä­vissä ja luotta­mus­toi­missa. Kokoo­muksen kansan­edus­tajana hän oli ensin vuosina 1970-1975 ja toista­miseen vuosina 1983-1994, kauppa- ja teolli­suus­mi­nis­terinä Harri Holkerin halli­tuk­sessa 1987-1991, eduskunnan puhemiehenä ensin lyhyen ajan vuonna 1987 ja sitten 1991-1994 sekä Euroopan parla­mentin jäsenenä 1999-2004.

?Kunnia­pu­heen­joh­tajan rooli puolu­eessa on muistuttaa meitä siitä, mistä olemme tulleet ja kannustaa puolue­väkeä aina vaan uusiin saavu­tuksiin?, Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri  Jyrki Katainen sanoi kutsuessaan Suomisen kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kunnia­pu­heen­joh­tajia voi olla puolu­eessa vain yksi. Suomisen edeltäjä oli edesmennyt valtio­neuvos Harri Holkeri.

Lisätiedot: Kokoo­muksen viestin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulkkinen, 050-574 5288 (pauliina.pulkkinen@kokoomus.fi)


Kokoomus.fi