Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja

Minis­teri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, minis­teri Ilkka Suomi­nen on kutsuttu Rova­nie­men puolue­ko­kouk­sessa puolu­een kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi. Suomi­nen (s. 1939), toimi Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991.

Suomi­nen on toimi­nut monissa eri työteh­tä­vissä ja luot­ta­mus­toi­missa. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana hän oli ensin vuosina 1970-1975 ja tois­ta­mi­seen vuosina 1983-1994, kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­rinä Harri Holke­rin halli­tuk­sessa 1987-1991, edus­kun­nan puhe­mie­henä ensin lyhyen ajan vuonna 1987 ja sitten 1991-1994 sekä Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä 1999-2004.

?Kunnia­pu­heen­joh­ta­jan rooli puolu­eessa on muis­tut­taa meitä siitä, mistä olemme tulleet ja kannus­taa puolue­vä­keä aina vaan uusiin saavu­tuk­siin?, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri  Jyrki Katai­nen sanoi kutsues­saan Suomi­sen kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kunnia­pu­heen­joh­ta­jia voi olla puolu­eessa vain yksi. Suomi­sen edel­täjä oli edes­men­nyt valtio­neu­vos Harri Holkeri.

Lisä­tie­dot: Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulk­ki­nen, 050-574 5288 (pauliina.pulkkinen@kokoomus.fi)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content