Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuoteen 2014 asti. Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous teki yksi­mie­li­sen valin­nan tänään puolue­ko­kouk­ses­saan Rova­nie­mellä.

Kanna­tus­pu­heen­vuo­roissa kehut­tiin Katai­sen kykyä uudis­taa ja uusiu­tua, hänen halut­tiin jatka­van “unel­ma­työs­sään”.

?On upeaa tehdä työtä näiden meidän yhteis­ten arvo­jemme puolesta?, Katai­nen tiivisti valin­tansa jälkeen.

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous kuulee Katai­sen puolue­ko­kous­pu­heen myöhem­min ilta­päi­vällä. Samalla aloi­te­taan myös Kokoo­muk­sen tule­vai­suus­asia­kir­jan lähe­te­kes­kus­telu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content