Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tue start­taa tänään Oulusta

Kokoo­mus 2015 -kier­tue start­taa tänään Oulusta

Julkaistu:

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Oulussa puhu­taan työstä. Työ, työpaikka, työn­teon merki­tys, työn tarjonta. Työ on ihmi­selle tärkeää. Sen merki­tystä yksi­lölle ja yhteis­kun­nalle ei voi koros­taa liikaa. Siitä on kiinni toimeen­tulo ihmi­sillä, perheillä ja koko Suomella.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat työ-teemalla näke­myk­sis­tään Oulussa keski­viik­kona 7.5.2014 klo 17.30.

Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Heidän lisäk­seen keskus­te­le­massa on myös oulu­lai­nen yt-konkari Mikko Meri­haara. Vetä­jänä on euro­vaa­lieh­do­kas Mari-Leena Talvi­tie.

Mikko Meri­haara

Mikko Meri­haara on oulu­lai­nen diplomi-insi­nööri. Hän on tullut tunne­tuksi Oulun Nokian tuote­ke­hi­ty­sin­si­nöö­rinä ja erityi­sesti saman yrityk­sen luot­ta­mus­mie­henä käyty­ään läpi yli kolmet kymme­net yt-neuvot­te­lut.

Nyt Mikko Meri­haara etsii työk­seen Pohjois-Suomesta Medieta Oy:lle tuote­ke­hi­tys-, alihan­kinta- ja tuotan­to­y­ri­tyk­siä. Mikon kymme­net luot­ta­mus­toi­met ovat tuoneet laajan näkö­alan yhteis­kun­taan ja yrity­se­lä­män eri toimia­loi­hin. Yksi­vuo­ti­aan Atte-pojan isä tuntee työelä­män monet kasvot. Nurjat­kin.

Pöytä­laa­ti­kossa Mikolla odot­taa 150 sivua pohdin­taa aiheesta ?mikä meni pieleen Nokia?? Ehkä jonain päivänä saamme lukea, miksi Suomen talou­den veturi irti­sa­noi Oulus­sa­kin kymme­niä kertoja.

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een ohjelma 7.5. Oulu

klo 15.00 - 15.45

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat ja kokoo­mus­lai­sia valtuu­tet­tuja Rotu­aa­rilla

klo 16.00 - 16.50

Oulu­joen Kokoo­muk­sen järjes­tämä lähi­ruo­ka­kes­kus­telu, ravin­tola Tuba, Mannen­katu 2, Oulu. Paikalla Paula Risikko.

Kokoo­mus kuun­te­lee: kaup­pa­kes­kus Zeppe­lin, Zeppe­lii­nin­tie 1, Kempele. Paikalla Alexan­der Stubb.

Kokoo­mus kuun­te­lee: Kaak­ku­rin kaup­pa­kes­kus, Metso­kan­kaan­tie 5, Oulu. Paikalla Jan Vapaa­vuori.

klo 17.30 - 18.45

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­telu työstä, Kirk­ko­to­rin koulu­tus­kes­kus, Asema­katu 5, Oulu, mukana Mikko Meri­haara, vetä­jänä Mari-Leena Talvi­tie

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, 0503411611

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content