Kokoo­mus 2015 -kier­tue start­taa tänään Oulusta

Julkaistu: 07.05.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Oulussa puhu­taan työstä. Työ, työpaikka, työn­teon merki­tys, työn tarjonta. Työ on ihmi­selle tärkeää. Sen merki­tystä yksi­lölle ja yhteis­kun­nalle ei voi koros­taa liikaa. Siitä on kiinni toimeen­tulo ihmi­sillä, perheillä ja koko Suomella.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat työ-teemalla näke­myk­sis­tään Oulussa keski­viik­kona 7.5.2014 klo 17.30.

Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Heidän lisäk­seen keskus­te­le­massa on myös oulu­lai­nen yt-konkari Mikko Meri­haara. Vetä­jänä on euro­vaa­lieh­do­kas Mari-Leena Talvi­tie.

Mikko Meri­haara

Mikko Meri­haara on oulu­lai­nen diplomi-insi­nööri. Hän on tullut tunne­tuksi Oulun Nokian tuote­ke­hi­ty­sin­si­nöö­rinä ja erityi­sesti saman yrityk­sen luot­ta­mus­mie­henä käyty­ään läpi yli kolmet kymme­net yt-neuvot­te­lut.

Nyt Mikko Meri­haara etsii työk­seen Pohjois-Suomesta Medieta Oy:lle tuote­ke­hi­tys-, alihan­kinta- ja tuotan­to­y­ri­tyk­siä. Mikon kymme­net luot­ta­mus­toi­met ovat tuoneet laajan näkö­alan yhteis­kun­taan ja yrity­se­lä­män eri toimia­loi­hin. Yksi­vuo­ti­aan Atte-pojan isä tuntee työelä­män monet kasvot. Nurjat­kin.

Pöytä­laa­ti­kossa Mikolla odot­taa 150 sivua pohdin­taa aiheesta ?mikä meni pieleen Nokia?? Ehkä jonain päivänä saamme lukea, miksi Suomen talou­den veturi irti­sa­noi Oulus­sa­kin kymme­niä kertoja.

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een ohjelma 7.5. Oulu

klo 15.00 - 15.45

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat ja kokoo­mus­lai­sia valtuu­tet­tuja Rotu­aa­rilla

klo 16.00 - 16.50

Oulu­joen Kokoo­muk­sen järjes­tämä lähi­ruo­ka­kes­kus­telu, ravin­tola Tuba, Mannen­katu 2, Oulu. Paikalla Paula Risikko.

Kokoo­mus kuun­te­lee: kaup­pa­kes­kus Zeppe­lin, Zeppe­lii­nin­tie 1, Kempele. Paikalla Alexan­der Stubb.

Kokoo­mus kuun­te­lee: Kaak­ku­rin kaup­pa­kes­kus, Metso­kan­kaan­tie 5, Oulu. Paikalla Jan Vapaa­vuori.

klo 17.30 - 18.45

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­telu työstä, Kirk­ko­to­rin koulu­tus­kes­kus, Asema­katu 5, Oulu, mukana Mikko Meri­haara, vetä­jänä Mari-Leena Talvi­tie

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, 0503411611