Kokoomus 2015 -kiertue – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -kiertue

Kokoomus 2015 -kiertue

Julkaistu: 05.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Alexander Stubb, Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori sekä eurovaa­lieh­dokkaat, kansan­edus­tajat, kunnan­val­tuu­tetut ja järjes­töväki ovat näkyvästi esillä ja kuulu­villa Kokoomus 2015 -kiertu­eella.

Kiertueen jokai­sessa kuudessa kaupun­gissa järjes­tetään puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu. Jokai­sessa kaupun­gissa on uusi keskus­te­lu­teema.

Oulussa keskus­telun aiheena on työ, ja siihen osallistuu puheen­joh­tajien lisäksi oululainen yt-konkari Mikko Merihaara. Tampe­reella on teemana arvot ja mukana keskus­te­lussa kirjailija ja polii­tikko Rosa Meriläinen. Kouvo­lassa puhuttaa Eurooppa. Kuopiossa puhutaan turval­li­suu­desta kriisin­hal­lin­ta­keskus CMCFin­landin johtajan, Jukka Tuonosen kanssa. Turussa puheen­joh­ta­ja­kan­di­daatit keskus­te­levat sivis­tyk­sestä ja Helsin­gissä tulevai­suu­desta. Keskus­te­lujen vetäjät ja asian­tun­tijat tarken­tuvat kiertueen edetessä.

 

7.5. Oulu, teemana työ
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Mikko Merihaara ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Mari-Leena Talvitie.

17.5. Tampere, teemana arvot
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Rosa Meriläinen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Jari Andersson.

19.5. Kouvola, teemana Eurooppa
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telun vetää eurovaa­lieh­dokas Antti Häkkänen.

22.5. Kuopio, teemana turval­lisuus
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­landin johtaja Jukka Tuononen

23.5. Turku, teemana sivistys
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telun vetää eurovaa­lieh­dokas Anne-Mari Virolainen.

2.6. Helsinki, teemana tulevaisuus

 

Kiertueen yksityis­koh­dista, tapah­tu­ma­pai­koista ja sisäl­löistä tulee lisätietoa kulloinkin lähempänä tapah­tu­ma­päivää.

Lisätietoja:

Viestin­tä­pääl­likkö Lasse Pipinen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, 0503411611


Kokoomus.fi