Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / korjausliike

korjausliike

15.4.2015

Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set ravin­tola Maxi­nessa

Kokoo­muk­sen vaali­kam­panja huipen­tuu sunnun­taina 19.4. järjes­tet­tä­viin vaali­val­vo­jai­siin. Äänten laskua jänni­te­taan ravin­tola Maxi­nessa Kampin keskuk­sessa (Urho Kekko­sen katu 1A, 6 krs.).

12.4.2015

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää

2.4.2015

Vieras­blogi: Saisinpa takai­sin myön­tei­sen Suomen

  Olen toimi­nut yrit­tä­jänä yli puolet elämäs­täni. Aloi­tin urani järjes­tä­mällä tekno­rei­vejä. Bile­bis­nek­sen jälkeen keski­tyin raken­ta­maan Mana­ge­ment Event­siä, joka järjes­tää ammat­ti­lai­sille

27.3.2015

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka julkis­ti­vat tänään Maail­man paras työelämä -pamfle­tin,

19.3.2015

Stubb VM:n luvuista: Huonoja uuti­sia, hyviä neuvoja

Olemme saaneet viime viik­koina talou­desta monia huonoja uuti­sia, mutta onneksi myös hyviä neuvoja. Aiem­min tässä kuussa Tilas­to­kes­kus tarkensi viime vuoden

27.2.2015

Suomi täynnä korjaus­liike-tapah­tu­mia

Kokoo­muk­sen Korjaus­­liike-tapah­­tu­­mat näky­vät ja kuulu­vat lauan­taina 28.2. ympäri Suomen. Jokai­sessa vaali­pii­rissä Lapista Varsi­­nais-Suomeen on lukui­sia kokoo­musyh­dis­tys­ten järjes­tä­miä tapah­tu­mia Korjaus­­liike-teemalla. Tarjolla

7.2.2015

Stubb: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalla on tarve uudis­tua

Suomi on saatava liik­keelle. Meillä ei ole varaa pysäh­tyä, lamaan­tua ja olla uudis­tu­matta. Enkä nyt puhu pelkän kilpai­lu­ky­vyn näkö­kul­masta. Meillä

Skip to content