Suomi täynnä korjaus­liike-tapah­tu­mia

Julkaistu: 27.02.2015

Kokoo­muk­sen Korjaus­liike-tapah­tu­mat näky­vät ja kuulu­vat lauan­taina 28.2. ympäri Suomen. Jokai­sessa vaali­pii­rissä Lapista Varsi­nais-Suomeen on lukui­sia kokoo­musyh­dis­tys­ten järjes­tä­miä tapah­tu­mia Korjaus­liike-teemalla.

Tarjolla on keskus­te­lua, kahvia, pullaa, mehua, makka­raa, ilma­pal­loja, arvon­taa ja paljon muuta.

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia ylei­sölle. Mukana menossa tapaa­massa kansa­lai­sia on tieten­kin Kokoo­muk­sen minis­te­reitä, kansan­edus­ta­jia, ehdok­kaita tiimei­neen sekä muita kokoo­musak­tii­veja.