Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi täynnä korjaus­liike-tapah­tu­mia

Suomi täynnä korjaus­liike-tapah­tu­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Korjaus­liike-tapah­tu­mat näky­vät ja kuulu­vat lauan­taina 28.2. ympäri Suomen. Jokai­sessa vaali­pii­rissä Lapista Varsi­nais-Suomeen on lukui­sia kokoo­musyh­dis­tys­ten järjes­tä­miä tapah­tu­mia Korjaus­liike-teemalla.

Tarjolla on keskus­te­lua, kahvia, pullaa, mehua, makka­raa, ilma­pal­loja, arvon­taa ja paljon muuta.

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia ylei­sölle. Mukana menossa tapaa­massa kansa­lai­sia on tieten­kin Kokoo­muk­sen minis­te­reitä, kansan­edus­ta­jia, ehdok­kaita tiimei­neen sekä muita kokoo­musak­tii­veja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content