Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kesäkokous

kesäkokous

17.8.2022

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see kasvun kaavan

Ahve­nan­maa on oleel­li­nen osa Suomea ja kokoo­mus haluaa huoleh­tia, että Manner-Suomen ja Ahve­nan­maan välit ovat hyvät ja yhteis­työ selkeää. Onni­te­lemme

18.8.2021

Petteri Orpo: “Suoma­lai­set halua­vat muutok­sen tapaan, jolla isän­maan asioita hoide­taan”

Hyvät kuuli­jat, onpa mukava olla täällä tänään. Vaalien jälkei­nen sairas­tu­mi­nen pysäytti. Se sai miet­ti­mään elämän perus­asioita. Katse­le­maan vähän kauem­paa maail­man

23.8.2016

Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­johto kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Turkuun ja Saloon 23.-24.8. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen avaa kokouk­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella klo 10.00.

12.8.2016

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, puolue­johto ja edus­kun­ta­ryh­män johto kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle 15.-16.8. Puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo pitää kokouk­sen aluksi

1.9.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Kansal­li­nen Kokoo­mus täyt­tää 100 vuotta vuonna 2018. Lähes­tyes­sämme juhla­vuotta on erin­omai­nen paikka pohtia, mihin Kokoo­musta tarvi­taan ja mikä on Kokoo­muk­sen

31.8.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous järjes­te­tään 1.-2.9. 2015 Fors­sassa ja Hämeen­lin­nassa. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen linja­puhe alkaa huomenna tiis­taina 1.9. klo 10.00.

2.6.2015

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous Rova­nie­mellä ja Kemi­jär­vellä 18-19.8.

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous pide­tään tänä vuonna Pohjois-Suomessa, Rova­nie­mellä ja Kemi­jär­vellä 18-19.8. Kokous alkaa Rova­nie­mellä tiis­taina klo 10.30. Ennen varsi­nai­sen kokouk­sen

Skip to content