Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­johto kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Turkuun ja Saloon 23.-24.8.

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen avaa kokouk­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella klo 10.00. Puhe on katsot­ta­vissa suorana lähe­tyk­senä Kokoo­muk­sen Perisco­pessa. Tiis­taina kuul­laan myös puheen­joh­taja Petteri Orpon ja puolue­sih­teeri Janne Peso­sen puheen­vuo­rot kunta­vaa­leista.

Keski­viik­kona kokous siir­tyy Turusta Saloon. Keski­vii­kon kokous­päi­vän aloit­taa Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe.

Kokouk­sen lisäksi kokoo­mus­lai­set vierai­le­vat muun muassa alueen yrityk­sissä, kouluissa ja tela­kalla.

Kokoo­mus­lai­set ovat ihmis­ten tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa tiis­taina Turun kaup­pa­to­rilla klo 13.30-14.30 sekä keski­viik­kona Salon torilla klo 13.00-14.00.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content