Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­johto kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Turkuun ja Saloon 23.-24.8.

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen avaa kokouk­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella klo 10.00. Puhe on katsot­ta­vissa suorana lähe­tyk­senä Kokoo­muk­sen Perisco­pessa. Tiis­taina kuul­laan myös puheen­joh­taja Petteri Orpon ja puolue­sih­teeri Janne Peso­sen puheen­vuo­rot kunta­vaa­leista.

Keski­viik­kona kokous siir­tyy Turusta Saloon. Keski­vii­kon kokous­päi­vän aloit­taa Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe.

Kokouk­sen lisäksi kokoo­mus­lai­set vierai­le­vat muun muassa alueen yrityk­sissä, kouluissa ja tela­kalla.

Kokoo­mus­lai­set ovat ihmis­ten tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa tiis­taina Turun kaup­pa­to­rilla klo 13.30-14.30 sekä keski­viik­kona Salon torilla klo 13.00-14.00.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content