Kokoomus.fi
Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Rovanie­mellä ja Kemijär­vellä 18-19.8.

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Rovanie­mellä ja Kemijär­vellä 18-19.8.

Julkaistu: 2.6.15 Uutiset

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous pidetään tänä vuonna Pohjois-Suomessa, Rovanie­mellä ja Kemijär­vellä 18-19.8. Kokous alkaa Rovanie­mellä tiistaina klo 10.30. Ennen varsi­naisen kokouksen alkua kokoo­mus­laiset ovat tavat­ta­vissa Lordi-aukiolla. Kokous jatkuu keski­viikkona Kemijär­vellä.

Kokoukseen osallistuu Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä, puolue­johto sekä eduskun­ta­ryhmän johto.

 


Kokoomus.fi