Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, puolue­johto ja edus­kun­ta­ryh­män johto kokoon­tu­vat kesä­ko­kouk­seen Jyväs­ky­lään ja Tampe­reelle 15.-16.8.

Puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo pitää kokouk­sen aluksi puheen, joka on seurat­ta­vissa suorana lähe­tyk­senä osoit­teessa https://www.youtube.com/watch?v=Rr6T2lJTTac

Kokouk­sen lisäksi kokoo­mus­lai­set vierai­le­vat muun muassa alueen yrityk­sissä, työt­tö­mien yhdis­tyk­sessä, koulussa, urhei­luseu­rassa ja MLL:ssä.

Kokoo­mus­lai­set ovat myös ihmis­ten tavat­ta­vissa ja jutu­tet­ta­vissa Jyväs­ky­lässä, Laukaassa, Muura­messa, Tampe­reella, Pirk­ka­lassa, Ylöjär­vellä ja Sasta­ma­lassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content