Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous järjes­te­tään 1.-2.9. 2015 Fors­sassa ja Hämeen­lin­nassa. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen linja­puhe alkaa huomenna tiis­taina 1.9. klo 10.00.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit ovat tavat­ta­vissa ylei­sö­ti­lai­suuk­sissa Fors­san torilla tiis­taina klo 12.00-12.30 ja 2.9. ja Hämeen­lin­nan torilla keski­viik­kona klo 10.30-11.00.

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, vara­pu­he­mies Risikko ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen vierai­le­vat kokouk­sen aikana useissa paikal­li­sissa kohteissa. Esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teri Stubb vierai­lee Hämeen­lin­nan vanki­lassa, sisä­mi­nis­teri Orpo Lammin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen luomu­ka­na­lassa Lopella.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content