Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous järjes­te­tään 1.-2.9. 2015 Fors­sassa ja Hämeen­lin­nassa. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen linja­puhe alkaa huomenna tiis­taina 1.9. klo 10.00.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit ovat tavat­ta­vissa ylei­sö­ti­lai­suuk­sissa Fors­san torilla tiis­taina klo 12.00-12.30 ja 2.9. ja Hämeen­lin­nan torilla keski­viik­kona klo 10.30-11.00.

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, vara­pu­he­mies Risikko ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen vierai­le­vat kokouk­sen aikana useissa paikal­li­sissa kohteissa. Esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teri Stubb vierai­lee Hämeen­lin­nan vanki­lassa, sisä­mi­nis­teri Orpo Lammin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen luomu­ka­na­lassa Lopella.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content