Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu kesäko­kouk­seensa Hämeeseen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu kesäko­kouk­seensa Hämeeseen

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu kesäko­kouk­seensa Hämeeseen

Julkaistu: 31.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäkokous järjes­tetään 1.-2.9. 2015 Forssassa ja Hämeen­lin­nassa. Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satosen linjapuhe alkaa huomenna tiistaina 1.9. klo 10.00.

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat ja minis­terit ovat tavat­ta­vissa yleisö­ti­lai­suuk­sissa Forssan torilla tiistaina klo 12.00-12.30 ja 2.9. ja Hämeen­linnan torilla keski­viikkona klo 10.30-11.00.

Kokoo­muksen minis­terit, varapu­hemies Risikko ja eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Satonen vierai­levat kokouksen aikana useissa paikal­li­sissa kohteissa. Esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nisteri Stubb vierailee Hämeen­linnan vanki­lassa, sisämi­nisteri Orpo Lammin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa ja eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Satonen luomu­ka­na­lassa Lopella.


Kokoomus.fi