MENU
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Julkaistu: 31.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous järjes­te­tään 1.-2.9. 2015 Fors­sassa ja Hämeen­lin­nassa. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen linja­puhe alkaa huomenna tiis­taina 1.9. klo 10.00.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit ovat tavat­ta­vissa ylei­sö­ti­lai­suuk­sissa Fors­san torilla tiis­taina klo 12.00-12.30 ja 2.9. ja Hämeen­lin­nan torilla keski­viik­kona klo 10.30-11.00.

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, vara­pu­he­mies Risikko ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen vierai­le­vat kokouk­sen aikana useissa paikal­li­sissa kohteissa. Esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teri Stubb vierai­lee Hämeen­lin­nan vanki­lassa, sisä­mi­nis­teri Orpo Lammin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen luomu­ka­na­lassa Lopella.