Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous järjes­te­tään 1.-2.9. 2015 Fors­sassa ja Hämeen­lin­nassa. Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen linja­puhe alkaa huomenna tiis­taina 1.9. klo 10.00.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit ovat tavat­ta­vissa ylei­sö­ti­lai­suuk­sissa Fors­san torilla tiis­taina klo 12.00-12.30 ja 2.9. ja Hämeen­lin­nan torilla keski­viik­kona klo 10.30-11.00.

Kokoo­muk­sen minis­te­rit, vara­pu­he­mies Risikko ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen vierai­le­vat kokouk­sen aikana useissa paikal­li­sissa kohteissa. Esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teri Stubb vierai­lee Hämeen­lin­nan vanki­lassa, sisä­mi­nis­teri Orpo Lammin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen luomu­ka­na­lassa Lopella.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content