Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Ulkopolitiikka

Ulkopolitiikka


Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö (laaja versio)

06.03.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Kokoo­muk­sen ehdo­tus terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

25.02.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka

Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

04.12.2019 EU Turvallisuus Ulkopolitiikka

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

02.05.2019 EU Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Ulkopolitiikka Vaalit Ympäristö

Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

Lisää tekoja nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta

08.03.2018 Julkaisut Politiikka Ulkopolitiikka

Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

28.11.2017 EU Julkaisut Politiikka Puheet Ulkopolitiikka

Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

08.11.2017 EU Tiedote Ulkopolitiikka

Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

30.11.2016 Ulkopolitiikka