Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Sivistys

Sivistys


Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­nen muis­tut­taa nais­ten­päi­vänä suku­puo­li­vai­ku­tus­ten arvioin­nista

07.03.2016 Sivistys

Sanni Grahn-Laaso­nen: Suomen opet­ta­jat saavat ansait­tuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

04.03.2016 Sivistys
Sanni Grahn-Laasonen

Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

19.02.2016 Sivistys

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

18.02.2016 Sivistys

Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

17.02.2016 Sivistys

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

13.02.2016 Kannat Sivistys

Virk­ku­nen: Koulu­tuk­sesta vien­ti­valtti

15.03.2013 Julkaisut Politiikka Sivistys

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

13.02.2013 Sivistys

Suoma­lai­nen yliopis­to­maa­ilma uudis­tuk­sen tiellä

02.04.2008 Sivistys

Lukio­kou­lu­tuk­sessa kaikki kohdal­laan?

03.03.2008 Sivistys