Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Sivistys

Sivistys


Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see: Yli 400 miljoo­nan panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen

25.04.2017 Julkaisut Politiikka Sivistys

Toivakka ja Viro­lai­nen YK:n päivänä: Tyttö­jen asema kertoo yhteis­kun­nan sivis­tyk­sestä

24.10.2016 Sivistys Turvallisuus

Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

21.10.2016 Kulttuuri Sivistys Terveys

Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

16.10.2016 Sivistys

Petteri Orpo: Me emme hyväksy minkään­laista väki­val­taa, emme rasis­mia emmekä ihmis­ten leimaa­mista

24.09.2016 Puheet Sivistys Turvallisuus

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

01.09.2016 Sivistys

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

13.04.2016 Sivistys Työ

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe koulu­tus­vä­li­ky­sy­myk­seen

06.04.2016 Sivistys

Minis­teri Grahn-Laaso­sen vastaus väli­ky­sy­myk­seen

Sivistys
Sanni Grahn-Laasonen

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

05.04.2016 Sivistys Talous