• FI
 • SV
 • MENU
  Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­nen muis­tut­taa nais­ten­päi­vänä suku­puo­li­vai­ku­tus­ten arvioin­nista
  Twiittaa

  Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­nen muis­tut­taa nais­ten­päi­vänä suku­puo­li­vai­ku­tus­ten arvioin­nista

  Julkaistu: 07.03.2016 Uncategorized

  Tiis­taina 8. maalis­kuuta viete­tään kansain­vä­listä nais­ten­päi­vää. Euroo­pan parla­men­tin täyis­tun­nossa keskus­tel­laan tuol­loin nais­puo­lis­ten pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den asemasta.

  Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko ja parla­men­tin nais­ten oikeuk­sien ja tasa-arvon valio­kun­nassa työs­ken­te­levä Sirpa Pieti­käi­nen muis­tut­taa, että nais­puo­li­silla pako­lai­silla ja turva­pai­kan­ha­ki­joilla on usein talou­del­li­sesti ja kult­tuu­ri­sesti miehiä­kin vaikeampi asema.

  EU voi paran­taa maahan­muut­ta­ja­nais­ten asemaa erityis­ten ohjel­mien avulla, mutta tärkeintä olisi suku­puo­li­vai­ku­tus­ten arviointi, sanoo Pieti­käi­nen.
  Hän on myös EPP-ryhmän pääneu­vot­te­lija Euroo­pan parla­men­tin käsit­te­lyssä olevassa suku­puol­ten valta­vir­tais­ta­mista koske­vassa mietin­nössä.