Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Sivistys

Kategoria: Sivistys

Tälle sivulle on koottu kaikki kategoriassa "Sivistys" oleva sisältö.

Palaa Tuoreimmat sisällöt -pääsivulle tästä

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka
Kokoomuksen vaihtoehto Rinteen budjetille

Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja

19.11.2019 Kulttuuri Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ympäristö
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

07.10.2019 Kulttuuri Sivistys

Mari-Leena Talvi­tie: Opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia

01.08.2019 Sivistys
Jaana Pelkonen, kokoomus

Jaana Pelko­nen: Koulu­lais­ten kesä­lo­mia siir­ret­tävä

30.07.2019 Sivistys Työ Yrittäjyys

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

19.07.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto Verkostoblogit

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

02.05.2019 EU Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Ulkopolitiikka Vaalit Ympäristö

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

09.04.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto

Maail­man paras työelämä

29.03.2019 Sivistys Talous Työ
Kokoomus ja kulttuuri

Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

27.03.2019 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys