• FI
 • SV
 • MENU
  Month: March 2012

  Month: March 2012

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

  Julkaistu: 29.03.2012

  Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

  Julkaistu: 22.03.2012

  Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

  Julkaistu: 21.03.2012

  Halli­tuk­sen kehys­riihi

  Julkaistu: 19.03.2012

  Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa tyyli­virhe

  Julkaistu:

  Jyrki Katai­nen: “Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta.”

  Julkaistu: 17.03.2012

  Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

  Julkaistu:

  Koko Suomi on suuren muutok­sen äärellä

  Julkaistu: 14.03.2012

  Tehdyistä virheistä on opit­tava

  Julkaistu: 13.03.2012

  Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

  Julkaistu: 08.03.2012