Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Julkaistu:

?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on paran­tu­nut kunnal­lis­po­liit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Silti naiset ovat yhä edel­leen selvästi alie­dus­tet­tuja kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla kuten valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jina ja kaupun­gin­joh­ta­jina,? muis­tut­taa Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Lenita Toivakka.

Kulu­valla valtuus­to­kau­della valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jista 27 % on naisia ja kunnan­joh­ta­jista vain 15 %. Kokoo­mus­nais­ten mielestä puolu­eet voisi­vat paikal­li­sesti esimer­kiksi sitou­tua jaka­maan kunnan­val­tuus­ton ja -halli­tuk­sen puheen­joh­ta­juu­det siten, että toisessa on mies ja toisessa nainen puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­toja:

puheen­joh­taja Lenita Toivakka 050-5122928
Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ry


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content