Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Julkaistu:

?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on paran­tu­nut kunnal­lis­po­liit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Silti naiset ovat yhä edel­leen selvästi alie­dus­tet­tuja kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla kuten valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jina ja kaupun­gin­joh­ta­jina,? muis­tut­taa Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Lenita Toivakka.

Kulu­valla valtuus­to­kau­della valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jista 27 % on naisia ja kunnan­joh­ta­jista vain 15 %. Kokoo­mus­nais­ten mielestä puolu­eet voisi­vat paikal­li­sesti esimer­kiksi sitou­tua jaka­maan kunnan­val­tuus­ton ja -halli­tuk­sen puheen­joh­ta­juu­det siten, että toisessa on mies ja toisessa nainen puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­toja:

puheen­joh­taja Lenita Toivakka 050-5122928
Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ry


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content