Kokoomus.fi
Kokoo­mus­naiset: Naiset kunnal­lis­po­li­tiikan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­naiset: Naiset kunnal­lis­po­li­tiikan ykkös­pai­koille

Julkaistu: 8.3.12 Uutiset

?Sukupuolten välinen tasa-arvo on paran­tunut kunnal­lis­po­liit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Silti naiset ovat yhä edelleen selvästi aliedus­tettuja kunnal­lis­po­li­tiikan ykkös­pai­koilla kuten valtuus­tojen puheen­joh­tajina ja kaupun­gin­joh­tajina,? muistuttaa Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja Lenita Toivakka.

Kuluvalla valtuus­to­kau­della valtuus­tojen puheen­joh­ta­jista 27 % on naisia ja kunnan­joh­ta­jista vain 15 %. Kokoo­mus­naisten mielestä puolueet voisivat paikal­li­sesti esimer­kiksi sitoutua jakamaan kunnan­val­tuuston ja -halli­tuksen puheen­joh­ta­juudet siten, että toisessa on mies ja toisessa nainen puheen­joh­tajana.

Lisätietoja:

puheen­johtaja Lenita Toivakka 050-5122928
Kokoo­muksen Naisten Liitto ry


Kuvat


Kokoomus.fi