Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Vuosi: 2011

Sisällöt aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Sisällöt kuukauden mukaan:

  Vuosi: 2011


  Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous lauan­taina 22.10.2011 Helsin­gissä

  23.09.2011 Järjestö Vaalit

  Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

  15.09.2011 Tiedote

  Edus­kun­nan täysis­tunto: päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus ajan­koh­tai­sesta talous­ti­lan­teesta

  08.09.2011 Talous

  Jyrki Katai­nen: Puhe Wanhassa Sata­massa pide­tyssä keskus­te­lu­ti­lai­suu­dessa

  07.09.2011 Puheet

  Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

  03.09.2011 Tiedote

  Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

  23.08.2011 Tiedote

  Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

  19.08.2011 Tiedote

  Jyrki Katai­sen muis­to­sa­nat valtio­neu­vos Harri Holke­rin pois­me­non johdosta

  08.08.2011 Puheet

  Niinistö 2012 - liity tuki­ja­lis­talle!

  Uncategorized

  Pohjois­mai­sista arvoista ei tingitä

  06.08.2011 Uncategorized