Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

Julkaistu:

Epävar­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa on olen­naista, että suoma­lais­ten osto­voi­masta pide­tään huolta. Halli­tuk­sen linja siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tus­ve­ro­tuk­seen on kasvun ja työl­li­syy­den kannalta oikea. Myös riihessä sovi­tut panos­tuk­set vihre­ään talou­teen, tutki­musin­fraan, työl­li­syys­mää­rä­ra­hoi­hin ja yliopis­to­jen rahoi­tuk­seen ovat tärkeitä.

Myös toinen Kokoo­muk­sen keskei­nen tavoite, ettei heikoim­massa asemassa olevilta saa leikata, toteu­tuu halli­tuk­sen tuoreessa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä.

Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun mukai­sesti perus­tur­vae­tuuk­siin tulee mitta­via paran­nuk­sia. Työt­tö­män perus­päi­vä­ra­haan, työmark­ki­na­tu­keen sekä asumis­tuen tulo­ra­joi­hin tulee heti ensi vuoden alussa sadan euron koro­tus. Myös toimeen­tu­lo­tuen perus­osaa ja yksin­huol­ta­jien toimeen­tu­lo­tu­kea koro­te­taan.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori p. 050 511 3130

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content