Kataja: Ylivel­kai­suuden aiheuttama syrjäy­ty­minen on inhimil­linen tragedia. Pikavipit on kiellettävä lailla. – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Ylivel­kai­suuden aiheuttama syrjäy­ty­minen on inhimil­linen tragedia. Pikavipit on kiellettävä lailla.

Kataja: Ylivel­kai­suuden aiheuttama syrjäy­ty­minen on inhimil­linen tragedia. Pikavipit on kiellettävä lailla.

Julkaistu: 03.09.2011 Uncategorized

Ei ole ihme, että pikavippi houkuttaa, jos jääkaa­pissa palaa vain valo ja lompakko on tyhjä. Sivis­tys­val­tiossa keinot ongelman korjaa­miseen on kuitenkin löydettävä ilman, että ongelmat syvenevät entisestään.

Pikavipit houkut­te­levat velkaan­tumaan kevyt­mie­li­sesti ja lisäämään velka­taakkaa yli laina­not­tajan maksu­kyvyn. Harkit­se­mat­to­muuttaan ylivel­kaiset laina­na­not­tajat syrjäy­tyvät tai ajautuvat harmaan talouden piiriin. Samalla yleinen maksu­mo­raali heikkenee. Kevyt­mie­linen velkaan­tu­minen estää myös velka­jär­jes­telyyn pääse­misen.

Ylivel­kai­suuden aiheuttama syrjäy­ty­minen on inhimil­linen tragedia. Lopulta syrjäy­ty­misen kustan­nukset tulevat meidän kaikkien makset­ta­vaksi.

?Vastuul­li­sessa markki­na­ta­lou­dessa tulee olla rohkeutta kieltää toiminta, jonka sosiaa­liset ja kansan­ta­lou­del­liset haitat ovat paljon suuremmat kuin henki­lö­koh­taiset hyödyt. Pelkästään kysyntä ei saa määrätä mitä tuotteita ja palve­luita voi tarjota.?, toteaa Kataja.

Eri rajoi­tuseh­do­tukset, esimer­kiksi ikärajat, merkit­sevät vain osittaista epäkohtien korjaa­mista. Ne eivät poista itse ongelmaa. Oikea tapa estää pikavip­pi­kierre ja sen aiheut­tamat ongelmat on kieltää pikavipit kokonaan.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja, 050-5122571

 


Kokoomus.fi