Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Julkaistu:

Ei ole ihme, että pika­vippi houkut­taa, jos jääkaa­pissa palaa vain valo ja lompakko on tyhjä. Sivis­tys­val­tiossa keinot ongel­man korjaa­mi­seen on kuiten­kin löydet­tävä ilman, että ongel­mat syve­ne­vät enti­ses­tään.

Pika­vi­pit houkut­te­le­vat velkaan­tu­maan kevyt­mie­li­sesti ja lisää­mään velka­taak­kaa yli laina­not­ta­jan maksu­ky­vyn. Harkit­se­mat­to­muut­taan ylivel­kai­set laina­na­not­ta­jat syrjäy­ty­vät tai ajau­tu­vat harmaan talou­den piiriin. Samalla ylei­nen maksu­mo­raali heik­ke­nee. Kevyt­mie­li­nen velkaan­tu­mi­nen estää myös velka­jär­jes­te­lyyn pääse­mi­sen.

Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Lopulta syrjäy­ty­mi­sen kustan­nuk­set tule­vat meidän kaik­kien makset­ta­vaksi.

- Vastuul­li­sessa mark­ki­na­ta­lou­dessa tulee olla rohkeutta kiel­tää toiminta, jonka sosi­aa­li­set ja kansan­ta­lou­del­li­set haitat ovat paljon suurem­mat kuin henki­lö­koh­tai­set hyödyt. Pelkäs­tään kysyntä ei saa määrätä mitä tuot­teita ja palve­luita voi tarjota.?, toteaa Kataja.

Eri rajoi­tuseh­do­tuk­set, esimer­kiksi ikära­jat, merkit­se­vät vain osit­taista epäkoh­tien korjaa­mista. Ne eivät poista itse ongel­maa. Oikea tapa estää pika­vip­pi­kierre ja sen aiheut­ta­mat ongel­mat on kiel­tää pika­vi­pit koko­naan.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, 050-5122571

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content