Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Vuosi: 2011

Sisällöt aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Sisällöt kuukauden mukaan:

  Vuosi: 2011


  Kolumni Turun Sano­missa: Vapaasta yhteis­kun­nasta emme voi luopua

  02.08.2011 Uncategorized

  Mtv3 Netti­ko­lumni: Halli­tus vakaut­taa julki­sen talou­den

  08.07.2011 Uncategorized

  Uutta kasvua ja työl­li­syyttä

  03.07.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta

  28.06.2011 Yleinen

  Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

  Uncategorized

  Kokoo­mus­mi­nis­te­reille valtio­sih­tee­reitä ja erityi­sa­vus­ta­jia

  23.06.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle uusi puheen­joh­ta­jisto

  21.06.2011 Uncategorized

  Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

  18.06.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus päätti osal­lis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

  Uncategorized

  Kokoo­muk­sen pj. Jyrki Katai­nen: Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

  17.06.2011 Uncategorized