Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Julkaistu:

Tiedote 28.6.2011

- Tämä on hieno ja histo­rial­li­nen päivä Kokoo­muk­selle. Kokoo­mus­lai­nen päämi­nis­teri esit­te­lee tänään halli­tus­oh­jel­man edus­kun­nalle 24 vuoden tauon jälkeen. Samana päivänä kokoo­mus­lai­nen valtio­mies ja kansan suurta arvos­tusta naut­tiva Sauli Niinistö lupau­tuu ehdolle presi­den­tin­vaa­lei­hin. Tänä päivänä tuntuu todella hyvältä olla Kokoo­muk­sen jäsen, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori iloit­see.

Halli­tus­oh­jel­massa kokoo­mus­lai­nen talous- ja vero­po­li­tii­kan linja jatkuu. Valtion velka­suhde kään­ne­tään laskuun ja ohjel­maan on kirjattu selkeät perä­lau­dat, jotta tavoit­teessa onnis­tu­taan. Tämän lisäksi vero­tuk­sen pain­opis­tettä siir­re­tään Kokoo­muk­sen vaati­muk­sen mukai­sesti selkeästi työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen.

- Kokoo­muk­sen, samoin kuin Sauli Niinis­tön tava­ra­merkki on valtion vastuul­li­nen talou­den­pito, Vapaa­vuori toteaa.

- Sauli Niinis­tön sivut ja tuki­ja­lis­talle ilmoit­tau­tu­mi­nen: http://niinisto.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content