Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Julkaistu: 28.06.2011 Uncategorized

Tiedote 28.6.2011

- Tämä on hieno ja histo­rial­linen päivä Kokoo­muk­selle. Kokoo­mus­lainen päämi­nisteri esittelee tänään halli­tus­oh­jelman eduskun­nalle 24 vuoden tauon jälkeen. Samana päivänä kokoo­mus­lainen valtiomies ja kansan suurta arvos­tusta nauttiva Sauli Niinistö lupautuu ehdolle presi­den­tin­vaa­leihin. Tänä päivänä tuntuu todella hyvältä olla Kokoo­muksen jäsen, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori iloitsee.

Halli­tus­oh­jel­massa kokoo­mus­lainen talous- ja veropo­li­tiikan linja jatkuu. Valtion velka­suhde käännetään laskuun ja ohjelmaan on kirjattu selkeät perälaudat, jotta tavoit­teessa onnis­tutaan. Tämän lisäksi verotuksen painopis­tettä siirretään Kokoo­muksen vaati­muksen mukai­sesti selkeästi työn verotuk­sesta kulut­ta­misen verotukseen.

- Kokoo­muksen, samoin kuin Sauli Niinistön tavara­merkki on valtion vastuul­linen talou­denpito, Vapaa­vuori toteaa.

- Sauli Niinistön sivut ja tukija­lis­talle ilmoit­tau­tu­minen: http://niinisto.fi


Kokoomus.fi