• FI
  • SV
  • MENU
    Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta