Kokoomus päätti osallis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus päätti osallis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

Kokoomus päätti osallis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

Julkaistu: 18.06.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen minis­te­ri­ni­mi­tykset:
- Päämi­nisteri Jyrki Katainen
- Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko
- Elinkei­no­mi­nisteri Jyri Häkämies
- Hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen
- Ulkomaan­kauppa- ja euroop­pa­mi­nisteri Alexander Stubb
- Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Jari Koskinen

Puheen­johtaja Jyrki Katainen käsit­telee uusim­massa blogi­kir­joi­tuk­sessaan halli­tus­oh­jelmaa.


Kokoomus.fi