MENU
Kuukausi: kesäkuu 2011

Kuukausi: kesäkuu 2011

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto halli­tus­oh­jel­masta

Julkaistu: 28.06.2011 Puheet

Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­mus­mi­nis­te­reille valtio­sih­tee­reitä ja erityi­sa­vus­tajia

Julkaistu: 23.06.2011 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mälle uusi puheen­joh­ta­jisto

Julkaistu: 21.06.2011 Uutiset

Kokoomus päätti osallis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

Julkaistu: 18.06.2011 Uutiset

Ravi: Tuloksena kilpai­lu­kykyä, työlli­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Julkaistu: Uutiset

Uuden halli­tuksen tavoit­teena on rakentaa välit­tävää ja menes­tyvää Suomea

Julkaistu: 17.06.2011 Uutiset

Kokoo­muksen pj. Jyrki Katainen: Uuden halli­tuksen tavoit­teena on rakentaa välit­tävää ja menes­tyvää Suomea

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston ja eduskun­ta­ryhmän yhteis­kokous 18.6. Helsin­gissä

Julkaistu: 16.06.2011 Uutiset

Kokoomus mukana Helsinki Pridessä

Julkaistu: 02.06.2011 Uutiset

Kokoomus.fi