• FI
 • SV
 • MENU
  Month: June 2011

  Month: June 2011

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta

  Julkaistu: 28.06.2011 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

  Julkaistu:

  Kokoo­mus­mi­nis­te­reille valtio­sih­tee­reitä ja erityi­sa­vus­ta­jia

  Julkaistu: 23.06.2011

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle uusi puheen­joh­ta­jisto

  Julkaistu: 21.06.2011

  Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

  Julkaistu: 18.06.2011

  Kokoo­mus päätti osal­lis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen pj. Jyrki Katai­nen: Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

  Julkaistu: 17.06.2011

  Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous 18.6. Helsin­gissä

  Julkaistu: 16.06.2011

  Ravi kutsuu edus­kun­ta­ryh­mät koolle

  Julkaistu: 02.06.2011