Kokoomus.fi
Kokoomus mukana Helsinki Pridessä

Kokoomus mukana Helsinki Pridessä

Julkaistu: 2.6.11 Uutiset

Talous­po­lii­tikkona tunnettu Männistö on ajanut avioliit­to­lakiin uudis­tusta, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat parit saisivat täyden adoptio-oikeuden.

- Minulle kyse on tasa-arvosta. Jokaisen ihmisen tulee saada tavoi­tella onnel­li­suutta omista lähtö­koh­distaan. On tosiasia, että ihmiset ovat erilaisia ja nauttivat erilai­sista asioista. Tämä tulee jokai­selle sallia, niin kauan kuin näin toimit­taessa ei loukata muita ihmisiä. Tästä suvait­se­vai­suu­dessa on kyse, toteaa Männistö.

Kokoo­muksen puolue­kokous hyväksyi vuosi sitten kannan, jonka mukaan Kokoomus kannattaa ns. sukupuo­li­neut­raalia avioliit­to­lakia.

Lisätietoja:

kansan­edustaja Lasse Männistö, 0440 160 382

Kasary-aktiivi Elina Laavi, 040 7082121


Kuvat


Kokoomus.fi