Kokoomus.fi
Kokoo­muksen pj. Jyrki Katainen: Uuden halli­tuksen tavoit­teena on rakentaa välit­tävää ja menes­tyvää Suomea

Kokoo­muksen pj. Jyrki Katainen: Uuden halli­tuksen tavoit­teena on rakentaa välit­tävää ja menes­tyvää Suomea

Julkaistu: 17.6.11 Uutiset

Halli­tus­oh­jelman valmistelu kesti kauan, mutta hätiköi­mällä tulee harvoin hyvää. Suoma­laista hyvin­vointia uhkaavat haasteet ovat kuitenkin mittavat. Siksi niihin vastaa­minen huolel­li­sella ja laajalla ohjel­malla on tarpeen.

Lue Kataisen koko kirjoitus täältä.


Kokoomus.fi