• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen pj. Jyrki Katai­nen: Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen pj. Jyrki Katai­nen: Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

  Julkaistu: 17.06.2011 Uncategorized

  Halli­tus­oh­jel­man valmis­telu kesti kauan, mutta häti­köi­mällä tulee harvoin hyvää. Suoma­laista hyvin­voin­tia uhkaa­vat haas­teet ovat kuiten­kin mitta­vat. Siksi niihin vastaa­mi­nen huolel­li­sella ja laajalla ohjel­malla on tarpeen.

  Lue Katai­sen koko kirjoi­tus täältä.