Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Vuosi: 2010

Sisällöt aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Sisällöt kuukauden mukaan:

  Vuosi: 2010


  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto Irlan­nille annet­ta­vaa lainoi­tusta varten

  01.12.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

  30.11.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Kansain­vä­lis­ten asioi­den täysis­tun­to­kes­kus­telu

  24.11.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton selon­teko soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen

  Uncategorized

  Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

  22.11.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

  18.11.2010 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen: Seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suus kertoo arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta

  16.11.2010 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen: Harmaa talous kuriin

  12.11.2010 Uncategorized

  Harmaa talous kuriin

  02.11.2010 Uncategorized

  Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

  23.10.2010 Järjestö